Stor misnøye i dette yrket: – Overrasket og bekymret