– Det er flere ting vi kan forbedre til neste opptak