Det kommer stadig nye forsøk på svindel via SMS. Siste eksempel er en SMS som gir seg ut for å komme fra namsmannen.

I SMS-en vises det til et brev som skal være sendt ut, hvor det etterspørres informasjon i en utleggssak. SMS-en er en påminnelse og inneholder en lenke hvor man oppfordres til å sjekke eller oppdatere saken.

Ikke trykk på lenken

Dersom du mottar en slik melding, advarer politiet mot å trykke på den.

Slike svindelforsøk kan fremstå som troverdige, mens denne SMS-en er skrevet på dårlig norsk. I tillegg er URL-en, eller lenken, mistenkelig. Lenken leder til en nettside som har som formål å stjele personlig informasjon.

Hvis du allerede har trykket på lenken

Dersom du likevel har kommet i skade for å trykke på lenken, anbefaler politiet følgende framgangsmåte:

  • Endre passord på alle tjenester og nettsider som du har besøkt med mobilen umiddelbart.

  • Tilbakestill telefonen til fabrikkinnstillinger. Nettsiden lenken leder til ,kan ha installert skadevare på telefonen din.

  • Dersom du gjenoppretter telefonen fra en sikkerhetskopi, må du sørge for at sikkerhetskopien er fra før du besøkte nettsiden.

SVINDEL: Hvis du har mottatt en sms som denne er det et svindelforsøk. Foto: Politiet