Tre vil bli pedagogisk leder i barnehagen – se lista