Borgerundersøkelsen sendes ut annen hvert år og forrige gang, i 2021, var det 400 av innbyggerne i Rauma som fikk telefon med forespørsel om å svare på flere ulike spørsmål.

– I år blir innbyggerne oppfordret til å svare på SMS, og det er 3000 stykker som vil få tilsendt forespørsel, forteller rådgiver for beredskap og kommunikasjon i Rauma kommune, Bendik Sele Gundersen.

Bedre grunnlag

At det nå blir 7,5 ganger flere som får muligheten til å svare på undersøkelsen bidrar selvfølgelig til at grunnlaget blir enda bedre når resultatet foreligger.

– Vi tror også svarprosenten blir bedre og at svarene blir mer ærlige når folk får muligheten til å svare på SMS, sier Gundersen.

I tillegg til at antallet har økt betraktelig fra tidligere år, er det selvfølgelig også viktig at utvalget av spurte er representativt. Det er derfor plukket ut tilfeldige navn fra Folkeregisteret der begge kjønn og folk i ulike aldersgrupper er representerte.

Også telefonnumrene til dem som får meldinger på sine mobiltelefoner er hentet fra Folkeregisteret, hvor de med bostedsadresse som er over 18 år i Rauma kommune har blitt valgt ut for å delta. For dem som har reservert seg mot telefonsalg i Brønnøysundregistrene, og måtte lure på hvorfor de likevel får en henvendelse om å delta i borgerundersøkelsen, er forklaringen at de ikke har samme mulighet for å reservere seg mot denne typen undersøkelser, siden de er av allmenn interesse.

Målgruppen for deltakere er personer som bor i Rauma kommune. Dersom du er folkeregistrert i Rauma, men likevel ikke bor i kommunen, kan du se bort ifra spørreundersøkelsen.

Kan vinne premie

Gundersen kan videre fortelle at kommunen ønsker å bruke resultatene fra undersøkelsen i utformingen av kommuneplanens samfunnsdel som skal revideres i 2024.

– Derfor har kommunen sett det nødvendig å gi en belønning til noen tilfeldige deltakere av undersøkelsen for å få best mulig svarandel. 5 deltakere av undersøkelsen vil derfor motta 1000 kroner, lover Gundersen.

Han er samtidig klar over at mange nå er utsatt for svindelforsøk på mobilen og påpeker derfor at det i sms-en vil ligge en lenke til å delta i undersøkelsen digitalt, i formatet «https://svar.sentio.no/answer?key=»» med 12 tilfeldige tegn bak «=».

– Alle som blir invitert får en personlig lenke til å delta, slik at man vet at bare innbyggere i Rauma kommune har deltatt, som er grunnen til at lenken inneholder 12 tilfeldige tegn på slutten. Lenken er trygg å trykke på og sendes ut av Sentio Research på vegne av kommunen. Deltakelsen i undersøkelsen er anonym og frivillig, tilføyer Gundersen.

Se resultatene fra den forrige borgerundersøkelsen HER