foto
Bakerst fra venstre: Benjamin Rudin Velde, Syver Vollan Kvam, Haakon Sundt Hansen, Iver Hole, Tom Fischer og Christer Nygård Heen. Fremst fra venstre: Storm Tømmerdal, Herman Hagen, Erlend Heggem Høgset, Balder Tømmerdal, Sjur Merlid. Lars Vartdal og Kasper Uhlen var ikke til stede da bildet ble tatt. Foto: Lis Homdal

Inspirert av populært TV-program