Sikring av barn i bil i fokus - politiet vil foreta kontroller