Det er styreleder hans Kristian Myrabø som sier dette etter at all grillmaten ble solgt og etter at det kom inn rundt 10.000 kroner under vermabutikkens åpne dag sist lørdag.

Men butikkdrift på Verma er åpenbart et mye alvorligere tema enn bare en sosial grillbegivenhet en lørdag i juli. Hans Kristian Myrabø sier han vil bli forundret om butikken eksisterer til neste sommer. Han sier det ikke er nok av folket i bygda som slutter opp om butikken og gjør handelen sin der, og han sier slike små butikker blir skviset til en sakte dør av NorgesGruppen.

– Vi får i dag heller et påslag på prisen vi må kjøpe enn for enn rabatt. Vi får påslag fordi vi kjøper inn for lite kvantum, sier Myrabø og legger til at hver enkelt butikk i tillegg må bære kostnadene med tilbudskampanjer som kommer til stadighet. Det betyr for en liten butikk at det må kjøpes inn dyrt og at det må selges billig.

– Slikt lever vi ikke av i lengden, sier Myrabø og forteller at målet i første omgang er å holde butikken i gang til nyttår. Så får regnskapet vise om videre drift har livets rett. Å stenge en dag i uka kan eventuelt være et alternativ i januar og februar. Det er de to verste månedene i året med stort underskudd, sier Myrabø.

Men han sier også at butikken kunne ha vært drevet med overskudd om bygdas innbyggere hadde vært mer solidarisk. Han mener rundt en av tre aldri setter sin for i butikken og det holder ikke når marginene er så små som de er.

– Men at mange møter opp når dere har åpen dag er vel en solidaritetserklæring?

– Ja, fra mange som er utflytta verminger er det det og slike var det mange av. Men mange av de faste innbyggerne var ikke her, sier styrelederen og legger til at de også har slitt med mye utskifting og permisjoner blant de ansatte. De har hatt seks-sju forskjellige ansatte på to-tre år og slike utskiftninger koster også penger.

– Nei, jeg må si jeg blir forundra om vi har butikken til neste år. Butikken er en ting, men om butikken blir borte, så mister vi også den sosiale møteplassen. Det er i grunnen enda verre. Da ser vi ikke hverandre lenger, sier en ikke altfor optimistisk Hans Kristian Myrabø.

Mat. Å selge mest mulig grillmat var ett av målene under den åpne dagen på nærbutikken på Verma. Her er det Andres Sletta og Elin Kveum som spiser pølser og koteletter. Foto: Privat.