Etter et alvorlig sikkerhetsbrudd i Altinn tirsdag 20. mars ble portalen stengt, og Brønnøysundregistrene har sammen med sine leverandører jobbet for fullt for å finne ut av problemene. Etter å ha vært nede i tre dager, ble portalen åpnet i dag klokken 11:00. Brønnøysundregistrene og leverandørene har funnet at sikkerhetsbruddet skyldes en teknisk feil og denne er nå eliminert.

- Feilen er funnet og fjernet, og vi føler oss nå trygge på at vi kan åpne for selvangivelsen på Altinn igjen, sier skattedirektør Svein Kristensen.

Skattedirektoratet har fått en skriftlig redegjørelse om årsak, omfang og hvilke tiltak som er iverksatt. Rapportene har dannet grunnlaget for beslutningen om å gjenåpne løsningen for publikum.

- Grundig redegjørelse, dokumentasjon, og tester har vært helt nødvendig for at vi kan stille oss bak beslutningen om å gjenåpne Altinn.

Rapportene vil være offentlige og gjøres tilgjengelige på skatteetaten.no og altinn.no.

Fristen for innlevering av selvangivelsen for lønnstakere og pensjonister er 30. april.

- Vi har full forståelse at stengingen av portalen har vært en ulempe for mange, men det er fortsatt god tid til å sjekke selvangivelsen før fristen.

- Åpningen har også stor betydning for de profesjonelle brukerne som regnskapsførere og revisorer, som bruker Altinn i sitt daglige arbeid. Det er svært uheldig at Altinn har vært nede, men for oss går sikkerheten foran alt, også tilgjengligheten.