Statens vegvesen legger i dag ut en folder på www.vegvesen.no/vinter som gir informasjon om hvilken standard man kan forvente på riks- og fylkesvegene i Region midt. Det er en folder for hvert av de tre fylkene.

Statens vegvesen har ansvar for drift og vedlikehold av riks- og fylkesveger. Det er ulike entreprenører som utfører arbeidet, og standarden på vintervedlikeholdet er avtalt i en kontrakt mellom entreprenørene og Statens vegvesen. Den enkelte kommune har ansvar for de kommunale vegene. På fylkesvegene har Statens vegvesen ansvar for vinterdrift på oppdrag fra fylkeskommunene.

Mest trafikk, best standard

Hvilken standard hver veg skal ha, avhenger hovedsakelig av trafikkmengden. De mest trafikkerte vegene har best standard. Det betyr at de brøytes og strøs først. Alle riks- og fylkesveger skal imidlertid være fremkommelig for kjøretøy som er normalt utrustet for vinterkjøring.

(Pressemelding fra Statens vegvesen)