Både Innfjordtunnelen og Måndalstunnelen vil i løpet av høsten gjennomgå en omfattende sikkerhetssjekk. Det forteller prosjektansvarlig Jan Erik Myhr i Statens vegvesen. Myhr forteller at Vegvesenet har fått friske penger fra departementet som et resultat av raset i Hanekleivtunnelen i Vestfold i fjor. Nå er det først og fremst tunneler med innebygd hvelv det er snakk om. Dette er tunneler der kontrollarbeidet tidligere ikke har vært så godt gjennomført som i andre tunneler. – Det er viktig å understreke at alle tunneler her i landet blir sikkerhetssjekket i forhold til sprekkdannelser en gang i året. Det er vann og frost som i løpet av vinteren gjerne fører til nye sprekkdannelser. Nå er tunnelen i landet kategorisert og vi tar fatt på de med hvelv først, sier Myhr. Og det er vegvesenets geologer som nå skal ta fatt på det omfattende arbeidet. Arbeidet blir intensivert utover høsten. – Hvordan skal dette gjøres. Er det manuelt arbeid? – Ja, vi skal gjøre det manuelt der det er mulig å komme til. Men det finnes hvelv som er bygget så tett inn til fjellet at vi ikke kommer til. Der vil diverse instrumenter blir brukt for å sjekke forholdene, sier Myhr og bekrefter at både Innfjordtunnelen og Måndalstunnelen står på lista for denne høsten.– Fører dette arbeidet til trafikkhindringer? – Vi kommer til å gjøre mye av dette arbeidet om natta for å unngå at det skal gå ut over trafikken. Vi regner med at det ikke skal skape store hindringer, sier Myhr og lover at Vegvesenet skal komme tilbake med informasjon når arbeidet blir satt i verk.