Mobiltelefonen virker. Men signaler fra NRK P1 - fra P4 og Kanal 24 - begrenser seg til et forstummende sus. Det var mandag i forrige uke at stillheten fra de tre radiokanalene ble så påtrengende, at Statens vegvesen ble varslet. De varslet på sin side operatøren, som har ansvaret for at radiosignalene finner veg gjennom den 6.594 meter lange tunnelen, Siemens. Men fortsatt er det tausheten som preger atmosfæren for eventuelle radiolyttende bilister - knappe ti minutters taushet som inntreffer på veg til og fra på E-136 - akkurat når det er noe å høre i radioen, selvsagt.