– Ordføreren gjør et god jobb i arbeidet med å få til en ferjefri forbindelse over Langfjorden. For øyeblikket er tunnel eneste reelle løsning, sier Lars Olav Hustad. Etter hans mening har det den siste tida vært altfor ensidig kritikk imot etableringen av Langfjordtunnelen. – Vi kan gjerne snakke om bru over Langfjorden. Men så langt har det ikke kommet løsninger som ligger innenfor økonomiske rammer som kan gjøre det mulig å etablere bru framfor tunnel, slår Hustad fast. – Nå må vi våkne opp og arbeide for det som kan få betegnelsen en realistisk løsning, mener Hustad og legger til at vi må få et ferjefritt samband over Langfjorden. Slik han ser det er ikke to ferjer i pendeltrafikk, noen god varig løsning. Han viser til problemene man i dag har med manglende midler – så lite midler at man må kutte ned i rutetilbudet; at man ikke makter å holde liv i ei hardt tiltrengt "flyferje" mellom Sølsnes og Åfarnes, en gang. Hustad viser til Fannefjordtunnelen, en ferjefri løsning under Fannefjorden som i dag er gratis å kjøre. Om noen år vil det samme skje med en tunnel under Langfjorden. – Vi får en forbindelse som gjør de reisende uavhengig av klokka når de skal til og fra Molde, slår Hustad fast. Slik han ser det er samarbeid på tvers av kommunegrensene, helt nødvendig om man skal opprettholde og øke bosettingen i vår egen kommune, Rauma. – Et utvida arbeidsmarked er helt nødvendig skal en kommune som Rauma kunne utvikle seg, slår Hustad fast. Han klarer heller ikke å fordøye utspillet til Per Ivar Trøen, leder i NLF i Indre Romsdal. – Etter det jeg vet har Norges Lastebil-Eier Forbund, aksjer i Langfjordtunnelen AS. Da burde de vel arbeide for en skikkelig tunnel under Langfjorden, ikke motarbeide prosjektet, mener høgrelederen. – Ordføreren har i alle fall min fulle støtte i arbeidet med å realisere planene om en tunnel under Langfjorden, en skikkelig tunnel, sier Lars Olav Hustad avslutningsvis. Øystein Talberg oystein. talberg[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 26, mobil: 911 90213