Arbeidet med å frese Rv 63 fra Stigrøra og opp mot vegens høgeste punkt er avsluttet i disse dager. Nå starter arbeidet med å frese vekk snømengdene fra toppen og nedover mot Slettvikan på siden mot Valldal. – Vi har ikke møtt på noen overraskelser så langt under fresinga. Men vi vet sjølsagt ikke nå om det dukker opp noen overraskelser som kan påvirke åpningen av den populære turistvegen over Trollstigen, opplyser Brandli videre. Håper på snøras – For oss er sjølsagt sikkerheten avgjørende for når vi avgjør at bommen kan låses opp på begge sider av Trollstigen, og trafikken kan settes på vegen. Vi får håpe at det går noen snøras før vegen åpner; de fonnene vil trolig uansett komme. Og da er det sjølsagt en klar fordel at disse gjør seg ferdige før åpningen, forklarer Brandli videre. Han forteller at det ligger ikke mer snø fra Stigrøra og opp mot toppen enn det som er vanlig på denne tida av året. Sjølsagt er det også i år mye snø i Strupen, så mye at de har benyttet gravemaskin for å fjerne noe av snømassene. I selve stigen har mye av snøen allerede smeltet. Vegen fra øverst i Isterdalen og opp til Stigrøra skal være i noenlunde bra forfatning. Så langt er det i alle fall ikke kjent at strekningen behøver vesentlig med vedlikeholdsarbeid. Ikke for alle Trollstigvegen blir 72 år i juli i år. Vegen ble stengt i oktober i fjor og den vil trolig også være åpen i minst fire måneder denne sommeren. Det er imidlertid viktig å understreke at Rv 63 over Trollstigen ikke er for alle trafikanter. Kjøretøy over 12,4 meter har ingen ting på den svingete vegen å gjøre. Hvert år har det vært flere som likevel har tatt sjansen, spesielt i begynnelsen, etter åpningen. I fjor ga dette 5.000 kroner i bot for den som ble huket for ikke å ha forholdt seg til trafikkskiltene. Så får vi se hvor lang tid det tar i år før noen tar sjansen på å kjøre over Trollstigen for å spare tid når den åpnes. Men det kan altså bli kostbar tid...