Åndalsnes Avis har gjort en gjennomgang av de hvem som kan tilby den kraftprisen i Rauma. Vi har hatt et spesielt øye til Rauma Energi Kraft AS, dette fordi selskapet indirekte eies 100 prosent av Rauma kommune og ikke minst fordi de aller fleste raumaværingene har avtalene sine der. Grunnlaget Når det gjelder grunnlagsdata, har vi tatt utgangspunkt i Konkurransetilsynets oversikt over kraftpriser for kunder bosatt i Rauma i uke 30. Tallene er regnet ut fra et årlig forbruk på 20.000 kWh, noe som omtrent tilsvarer en families forbruk i en helt vanlig enebolig. Tre typer avtaler I hovedsak er det mulig å tegne tre ulike kraftabonnementer, standard variabel pris, påslag markedskraft (spotpris) og fastprisavtaler. Før i tida hadde alle førstnevnte abonnement, og fremdeles har over halvparten av alle kraftkunder standard variabel pris. Strømprisen på dette abonnementet følger markedsprisen, men leverandørene plikter å informere om prisendringer om minst 14 dager før de trer i kraft. Dermed unngår kundene de største svingningene. Ulempen kan være at leverandøren tar seg godt betalt for å gjøre det, for eksempel ved å somle med å sette ned sine priser når markedsprisen går nedover. Standard variabel pris Rauma Energi gjør det uansett dårlig i prissammenlikningen på standard variabel pris. De havner faktisk nest sist på konkurransetilsynets oversikt (tallene viser pris i øre per kWh) 1. Gudbrandsdal Energi Lavpris 22,30 2. Vitel AS 22,32 3. Ustekveikja Energi AS 22,33 3. LOS eKunde 22,33 5. NorgesEnergi AS 22,35 ?. 18. Rauma Energi Kraft AS 26,10 19. Stranda Energiverk AS 28,75 En gjennomsnittskunde vil, om denne prisforskjellen holder seg, tape 760 kroner i året på å velge Rauma Energi Kraft framfor billigste tilbyder, Gudbrandsdal Energi. Systematisk billigere En innvending er at disse forskjellene endrer seg hele tida, men om vi sammenlikner prisene uke for uke gjennom et helt år, ser vi at Gudbrandsdal Energi er systematisk billigere enn Rauma Energi Kraft. Bare i 7 av de 52 siste ukene har Rauma Energi hatt bedre priser enn Gudbrandsdal Energi, og da har forskjellene vært små. Motsatt har sistnevnte selskapt til tider ligget med opp mot 30 prosent lavere priser enn Rauma Energi Kraft. Spotprisavtaler Neste prissammenlikning gjør vi på såkalte spotprisavtaler. De innebærer at du som kunde til enhver tid betaler det kraftprisen omsettes for i markedet. Kraftleverandøren tjener penger på dette abonnementet ved at de beregner seg et lite påslag på prisen. Magasinet Dine Penger anbefaler at kraftkunder vanligvis bør velge denne formen for abonnement. Krever bindingstid Rauma Energi Kraft har ikke noe direkte spotpristilbud. De har isteden noe som kalles "Markedspris 1 år". Der binder kundene binder seg i ettårsavtaler hvor de betaler såkalt gjennomsnittlig markedspris per kvartal. Det kommer ikke tydelig fram hva dette innebærer på Rauma Energis nettsider, men i prinsippet skal prisen over tid bli den samme som spotprisen i markedet. Imidlertid gjør ikke Rauma Energi Kraft det særlig bra her heller på tross av at de, i motsetning til de andre leverandørene, krever bindingstid. (De har også et tilbud uten bindingstid, men det er enda dyrere). Rauma Energi har et påslag på 1,65 øre per kWh pluss mva., samt andre avgifter på 300 kroner i året. Når alt regnes sammen etter samme mal som de andre selskapene, kommer Rauma Energi ut med et totalt påslag på 2,06 øre per kWh. Nesten sist Det holder bare til en plass som nummer 9 av 12 på konkurransetilsynets liste. Rauma Energi skal i tillegg ha nest høgest fast avgift blant selskapene på lista. Slik ser den forkortede lista ut (tallene viser påslag per kWh i øre): 1. Vitel AS 0,96 2. Gudbrandsdal Energi Lavpris 1,11 3. EB Kontakt AS 1,70 3. NorgesEnergi AS 1,70 5. Ustekveikja Energi AS 1,75 ? 10. Gudbrandsdal Energi 2,50 11. Hallingkraft AS 3,55 Igjen ser vi at Gudbrandsdal Energis lavpristilbud gjør det sterkt. Aller best er selskapet Vitel AS, men vi anbefaler ikke å benytte det selskapet da det krever forskuddsbetaling. Det bør unngås, da du risikerer å tape penger om selskapet for eksempel går konkurs. Men best på fastpris Fastprisavtaler innebærer at du betaler den samme prisen for strømmen et helt år eller lengre. Fordelen er at kundene har full oversikt over hva strømmen vil koste, ulempen er at du risikerer å måtte betale en god del mer enn markedsprisen. Vi har i dette tilfellet kikket på ettårsavtaler. Her tar Rauma Energi Kraft grundig revansj for de begredelige resultatene på variable priser. Faktisk er vårt lokale kraftselskap billigst i landet! Her er en forenklet liste fra konkurransetilsynet (tallene viser prisen per kWh i øre). 1. Rauma Energi Kraft AS 40,80 2. LOS eKunde 41,74 3. Ustekveikja Energi AS 41,77 4. Tussa-24 AS 42,30 5. SKS KraftSalg AS 42,50 ? 17. HurumKraft AS 46,00 18. TrønderEnergi Kraft AS 47,13 Moralen er: vil du ha variabel kraftpris, bør du vurdere andre kraftselskaper enn Rauma Energi Kraft. Vil du derimot ha fast pris, bør du absolutt slå til på Rauma Energis tilbud. Husk imidlertid at Rauma Energi eies av kommunen, samt sørger lokale arbeidsplasser. Det bør også bety litt for noen. Per Vidar Kjølmoen per.vidar.kjolmoen[AT]andalsnes-avis.no 71 22 77 23, mobil: 917 99964