Kommunestyrevalget 2007 gjorde Arbeiderpartiet til valgets vinner med 781 stemmer, 108 flere stemmer med færre stemmeberettige enn for fire år siden. Senterpartiet med ordfører Torbjørn Rødstøl i spissen, sanket 735 stemmer under årets valg, 174 flere stemmer enn for fire år siden. Sånn sett har Sp gjort ett bedre valg enn Ap. – Vi fører ikke forhandlinger i mediene om hvem som blir ordfører de neste fire åra. Det gjør vi bak lukkete dører, sa ordførerkandidat Eva Karin Gråberg (Ap) til Åndalsnes Avis i rådhusets første etasje i går kveld. Rødstøl ønsket ikke si noe om han nå fortsetter som ordfører eller ikke. – Men jeg kan vi at vi er veldig godt fornøyd med valget, presiserte han. – Det partiet som har ordføreren gjør tradisjonelt ett meget godt valg. Særlig i de kommuner hvor man kanskje ikke har så mange andre alternativer, mente Per Arne Skomsø fra den samme første etasjen i går kveld. Forhandlinger blir det om ordførervervet. Men Åndalsnes Avis tror bestemt Torbjørn Rødstøl får fornyet tillit. Det avhenger selvsagt av hva enkelte andre partier mener. Med et så godt valg så det bli meget vanskelig å komme utenom Rødstøl som ny ordfører i Rauma de neste fire åra. Frp tilbake Fremskrittspartiet går vesentlig tilbake i forhold til for fire år siden, da de gjorde ett brakvalg. Åndalsnes Avis tror det skyldes Raumapartiet sin inntreden; det nye partiet fikk 169 stemmer, 21 færre enn Sosialistisk Venstreparti som går tilbake med hele 161 stemmer. Høyre fikk 27 færre stemmer nå i 2003, mens Kristelig Folkeparti går tilbake omtrent tilsvarende. Venstre har en litt større tilbakegang enn KrF (57 færre). – Vi mister ett mandat, fra tre til to. I alle fall slik det ser ut nå, mente Skomsø klokka 22.30 mandag kveld og la til at Sv gjorde ett meget bra valg for fire år siden. Tallene Her er grovtellingen før 110 forhåndsstemmer var talte opp (i parentes i forhold til i 2003): Arbeiderpartiet.................... 761 stemmer (pluss 88). Senterpartiet........................ 714 stemmer (pluss 153). Fremskrittspartiet................ 505 stemmer (minus 148). Høyre.................................... 373 stemmer (minus 27) Kristelig Folkeparti............. 295 stemmer (minus 30). Venstre................................ 238 stemmer (minus 57). Sosialistisk Venstreparti... 190 stemmer (minus 161). Raumapartiet...................... 169 stemmer (-----). I tillegg var det talt opp 23 blanke stemmer. Mandatfordelingen Kommunestyret i Rauma skal også den kommende 4-års perioden bestå av 27 representanter. Disse fordeler seg slik på partiene (hvilke listkandidater som kommer inn blir først endelig klart etter fintellingen): Arbeiderpartiet..................... 6 representanter. Senterpartiet......................... 6 representanter. Fremskrittspartiet................. 4 representanter. Høyre..................................... 3 representanter. Kristelig Folkeparti............... 3 representanter. Venstre.................................. 2 representanter. Sosialistisk Venstreparti..... 2 representanter. Raumapartiet........................ 1 representant. Det betyr at Arbeiderpartiet får like mange representanter som i dag, mens Senterpartiet økter med en. Sosialistisk Venstreparti får en mindre, mens Kristelig Folkeparti, Venstre og Høyre får samme antall. Fremskrittspartiet får en mindre, mens Raumapartiet får en representant. Valgdeltakelsen Litt over 57 prosent stemte. Det blir om lag som i 2003 og litt flere enn under kommunestyrevalgene i 1999 og 1995. 5703 personer kunne stemme ved årets valg i Rauma. 73 færre enn for fire år siden. Av Lars Smisethjell

<B>Opptelling. </B>Anne B. Utgård, Hans Skiri og Margrete Monge (bak til høyre) var tre av mange som deltok opptellingen på rådhuset mandag kveld. <B>Foto: Lars Smisethjell.</B>