Høye laksepriser bidrar til økt omsetning for SalMar. Resultat før skatt var på 718 millioner kroner, opp fra 527 millioner kroner i fjor.

Driftsresultatet i andre kvartal var på 696 millioner kroner mot 508 millioner i samme periode i fjor.

Omsetningen var på 2.929 millioner kroner i andre kvartal mot 2.288 millioner i samme periode i fjor.

– SalMars resultat drives av solid drift og nok et kvartal med høye laksepriser. Den biologiske situasjonen er noe bedre sett mot samme periode i fjor, men fortsatt er håndteringen av lakselus krevende. SalMar har iverksatt en rekke tiltak for å bedre situasjonen, i kombinasjon med kontinuerlig økt fokus på fiskevelferd, sier konsernsjef Trond Williksen i SalMar.

Han tror at tiltak for å håndtere lakselus også vil komme til å trekke kostnadene opp i tiden framover.

I løpet av det andre kvartalet var slaktevolumet på 35.000 tonn, mot 32.000 tonn i andre kvartal i fjor.

SalMar sitt landanlegg for rognproduksjon ligger på Vågstranda i Romsdalen.