Det viser innbyggerundersøkelsen i Vestnes, som ble offentliggjort like etter klokka 20 mandag kveld.

Her er hovedfunnet av innbyggerundersøkelsen:

 • Er positive til ei sammenslåing med andre kommuner: 57 %

 • Ønsker at Vestnes skal stå alene: 38 %

 • Vet ikke: 4 %

 • Andre alternativ: 1 %

Ser vi på valg av alternativer, er resultatet slik:

Vestnes kommune fortsetter alene, dvs. slår seg IKKE sammen med andre kommuner38 %
Vestnes kommune slår seg sammen med Rauma kommune20 %
Vestnes kommune inngår i en større Romsdalskommune der Molde er med17 %
Vestnes kommune slår seg sammen med landkommuner på Sunnmøre15 %
Vestnes kommune inngår i en større Sunnmørskommune der Ålesund er med5 %
Vet ikke4 %

Det er stort sprik mellom hva ungdom under 30 år vil ha, og hva folk over 60 år har svart:

Ungdom under 30 år:

 • 35% ønsker Vestnes alene

 • 28% vil mot Rauma

 • 25% vil ha ei større Romsdalskommune der Molde er med

 • 5% vil ha landkommune

 • 0% vil ha regionkommune med Ålesund

Innbyggere over 60 år:

 • 42% ønsker Vestnes alene

 • 20% vil mot Rauma

 • 11% vil ha ei større Romsdalskommune der Molde er med

 • 18% vil ha landkommune

 • 5% vil ha regionkommune med Ålesund

Vestnes kommune har fått Oopinion AS til å gjennomføre innbyggerundersøkelsen i kommunen. 500 innbyggarar over 16 år har fra 11. april blitt spurt pr. telefon.

Det er 5.233 stemeberettigede i Vestnes.