Klokka 15.49 tirsdag ettermiddag, fikk politiets operasjonssentral i Kristiansund melding om vinglete kjøring på Fv-64. En bil på veg fra Åfarnes retning Åndalsnes holdt en heller ustabil kurs i sin tilmålte del av vegbanen.

Operasjonssentralen sendte beskjeden videre til vakthavende ved Rauma lensmannskontor. Man gjør seg lett sine tanker rundt en vinglete kjøring.

Bilen ble stanset. Mistanken om eventuell ruspåvirket kjøring ble raskt avklart. Bilføreren var ikke påvirket verken av alkohol eller andre rusmidler som kunne ha påvirket rattføringen.

Vedkommende la imidlertid alle kort, unntatt førerkortet, på bordet og erkjente at den fascinerende naturen var årsaken til at det ble valgt en litt ustødig kurs retning målet. Undervegs på sin ferd fra Åfarnes retning Åndalsnes skulle vedkommende ha tatt bilder i tillegg.

Politiet påtalte kjøringen og ba bilføreren om å konsentrere seg om vegen – ha fokus på trafikken i stedet for naturen for resten av turen. Den påtalte lovte det.

En annen måte å tackle kombinasjonen tur i bil/vakker natur, er å stanse. De fleste turister har såpass god tid at de kan stanse opp for å ta nødvendige bilder. Da er det lettere å sette fokus – både på skarphet i bilder og kunne skille mellom kjøring og trykke på utløserknappen.