Dette sier Harald Tynes i Planor AS.

Som ventet vedtok kommunestyret, et enstemmig kommunestyre, å gå inn med kjøp omsorgsleiligheter i boligprosjektet Kvartal 1 på Åndalsnes. På den måten har utbyggerne sikret seg salg av leiligheter tilsvarende ei av byggets fire etasjer som er avsatt til boliger. Som kjent er det planlagt næringsareal på gateplan og parkering i underetasjen i tillegg til fire etasjer med boliger.

Fødselshjelp

Men sjøl om kommunen, som kommunestyrerepresentant Eirik Hoem (Ap) uttalte det, har gått inn med fødselshjelp – er ikke byggeprosjektet i havn av den grunn.

– Vi må selge noen flere leiligheter før vi kan trykke på startknappen, sier prosjektansvarlig Harald Tynes i Planor AS.

Han sier de siste dagers aktive salgskampanje har gitt én ny reservasjon av leilighet. Det er nå til sammen fire potensielle leilighetskjøpere i Kvartal 1.

– Gjennom Rauma kommunes kjøp av omsorgsleiligheter er et visst økonomisk fundament på plass. Men det må selges flere leiligheter før det er økonomisk forsvarlig å starte utbygging av prosjektet, slår Tynes fast.

Løp og kjøp

Han oppfordrer nå alle potensielle leilighetskjøpere, som teller på knappene, om å hoppe ned fra gjerdet.

– Det ville være tragisk om man ventet så lenge at det var for seint å kjøpe, sier han.

Tynes antyder også at en løsning kan være at andre interessenter går inn med oppkjøp av leiligheter, på den måten sikre oppstart.

– Dere har fått frist til 31. desember i år med å starte utbyggingen av Kvartal 1; er det greit for dere som utbygger?

Vil drepe prosjektet

– Det er ikke tidsfristen som er problemet. Skal det handles, må det gjøres nå. Man kan ikke vente i det lengste med å bestemme seg. Alle som ønsker denne utbyggingen i sentrum av Åndalsnes må trå til, slår Tynes fast.

– Kan omgjøring til næringsareal i nok en etasje berge en eventuell utbygging?

– Nei. Mer areal til næringsformål er uaktuelt. Det vil kort og godt drepe byggeprosjektet, sier Tynes.

Det begrunner han med at leieinntektene per kvadratmeter næringsareal på Åndalsnes ikke er høge nok til å kunne forsvare økonomien i et byggeprosjekt av denne størrelsen – og med den marginale kostnaden bygget har i forhold til forventa inntekter.

– Vi må ha kjøpere av leiligheter, slår Harald Tynes fast.