Etter en heller langdryg ettervinter, er det nå endelig klart for åpning av Trollstigen - denne ettertrakta turistvegen mellom Romsdal og Sunnmøre - mellom Isterdalen og Valldalen.

Klokka 08.00 fredag skal bommen heves og trafikken settes på.

- En forutsetning er at det ikke kommer mye nysnø. Snøfall kan vi ikke gardere oss imot; det være seg i juni eller juli, sier Per Brandli i Statens vegvesen.

Han sier at mesteparten av den gamle snøen nå er borte fra selve Trollstigen.

- Det ligger selvsagt litt igjen opp gjennom fjellsidene. Men skal vi vente på at all snøen forsvinner, vil det kanskje bli august før vi kan åpne, sier Brandli.

Han legger videre til at de dessuten er godt i rute med anleggsarbeidet i Trollstigen.

- Vi har igjen grovsprengning i en av svingene; Bispesvingen. Men det er en del annet arbeid igjen. Nå skal vi lappe asfaltdekket før det settes på trafikk.

- Men i tillegg har vi en del asfaltarbeid som må tas igjen i løpet av sommeren.

Per Brandli poengterer også at murkanter har fått hull som følge av steinblokkers uryddige utglidninger i løpet av vinteren.

Trollstigen vil bli gjenstand for en del anleggsvirksomhet også etter åpning - da fortrinssvis på nattetid.

Fredag morgen åpnes Trollstigen for sesongen. Busser, som legger turen om The Golden Route, vil også møte utvidete svinger. Turistvegen blir enklere å forsere sjøl for busser med boggi. Foto: Evy Kavli