Prisen Aktivt Lokallag ble delt ut under årsmøtet i Møre og Romsdal Bondelag nylig. Og for andfre år på rad var det Rauma Bondelag som tok prisen.

Det er styret i fylkeslaget som hvert år deler ut utmerkelsen – til et Aktivt Lokallag som har hatt god og høg aktivitet over lang tid.

Rauma Bondelag har hatt både høg aktivitet og de har tatt en rekke initiativ rundt om i kommunens bygdelag. De siste tre årene har laget dessuten skaffet seg 34 nye medlemmer.

Av aktivitetene som trekkes fram er alt fra julebord til dyrevelferdskurs, fra arbeid med forvaltning av SMIL-midler til bedre jordvern og bedre kommunale veger. Årlig deltakelse i den tradisjonsrike Romsdalsmartnan – den delen som kalles landbruksmartnan, er også ting som blir trukket fram i begrunnelsen for prisen.