Ordfører Oddbjørn Wærås (Ap) og politikerkollega Arne Steffen Lillehagen (V) hadde en hektisk mandag i hovedstaden.

Allerede klokka 09.00 hadde de et møte med informasjonsdirektør Bjarne Wist i CargoNet. Det essensielle spørsmålet i den sammenhengen var: Hva kan vi gjøre for å sikre godset på Raumabanen ei framtid?

- Svaret var at vi må få til ei midlertidig støtteordning, sier ordfører Oddbjørn Wærås.

Hard valuta

Ordningen er statlige tilskudd i 100 millioner kronersklassen - fordelt over en tiårsperiode.

- Dette vil berge Raumabanens framtid som godsbefrakter. Det vil slik jeg ser det også redde hele Raumabanens framtid, sier Wærås som tror at persontrafikken er helt avhengig av om banestrekninga fortsatt trafikkeres også av godstog.

En time senere på formiddagen gikk Wærås og Lillehagen i møte med deler av Ap-fraksjonen på Stortinget. De fikk møte Susanne Bratlie og Siri Hov Eggen, begge medløemmer av Transport- og kommunikasjonskomteen. Med på møtet var også rådgiver Odd Steinar Viseth og Mørebenkens Tove-Lise Torve.

Raumas to la fram sitt budskap og hva som må til for å redde godstrafikken på Raumabanen.

Nyttige møter

Da de klokka 14.00 fikk møte KrFs Knut Arild Hareide, leder i transport- og kommunikasjonskomiteen, og Mørebenkens Rigmor Andersen Eide, hadde de et likelydende budskap å komme med.

- Jeg ser på møtene i Oslo som nyttige. Og vi hadde ingen problemer med å få forståelse for synet vårt - spesielt dette med å få mer gods fra veg over på bane, sier ordføreren.

- Alle er enig om målet, men nå gjenstår det å finne en felles veg dit, legger Wærås til.

Arne Steffen Lillehagen er spesielt glad for at de har klart å sette fokus på en så viktig sak for Rauma og Raumabanen.

- Og vi gir oss ikke med dette, sier Lillehagen som sier at de vil sette fokus på denne saken helt fram til at CargoNet skal vurdere sin framtid på Raumabanen til sommeren.

Slik det ser ut i dag er 10 millioner kroner ekstra per år pengene som må til og det de neste 10 årene.

Ordfører Oddbjørn Wærås ser på møtet med sentrale politikere i Oslo som nyttig. Mandag var det Raumabanen som godsfrakter som sto på kjøreplanen. Sammen med Arne Steffen Lillehagen var han i møte med Transport- og kommunikasjonskomiteens Susane Bratlie (til venstre) og Mørebenkens Tove-Lise Torve. Foto: Privat