– Romsdalen skal fortsatt være vårt satsingsområde når det gjelder kontroll av store kjøretøy. Men vi har besluttet å flytte vektstasjonen fra der den ligger i dag – fra rasteplassen på Horgheimseidet, sier Runar Larsen – fagleder for utekontrollen i Statens vegvesen, Møre og Romsdal.

Bakgrunnen for beslutningen om flytting skyldes i første rekke de planene det jobbes med for å få til en enda bedre rasteplass i den viktigste innfallsporten til fylket.

Utbygging

Vegvesenet er også kommet til et punkt der de må vurdere framtida til kontrollstasjonen de har i Romsdalen.

– Sjekk av vekt er bare en liten del av kontrollen vi har av tunge kjøretøy, poengterer Larsen.

Overholdelse av kjøre- og hviletid er en viktig del av kontrollvirksomheten. Tekniske kontroller som sjekk av bremser er kanskje den aller viktigste delen.

– Vi har utstyr for kontroll av bremser på Horgheimseidet i dag. Men kombinasjon vinter med snø og is satt opp mot utendørs friksjonstest av bremser, er en lite tilfredsstillende kombinasjon, vedgår faglederen.

Flytter fra Sunnmøre

Vegvesenet gikk tidligere til innkjøp av areal på Håhjem i Skodje kommune. De hadde planer om en vektstasjon knyttet til E-39/E-136 på stedet. Nå har de solgt arealet – skal satse disse pengene på oppbygging av en ny kontrollstasjon i Romsdalen.

– Hvor skal den nye stasjonen ligge?

– Vi har alternative forslag til løsninger. Men før vi bestemmer oss må vi klargjøre størrelse og innhold i en ny stasjon, er svaret fra Runar Larsen.

Hall?

Etter det Åndalsnes Avis kjenner til har Myrabøen i Medalen vært vurdert. Men det vil ikke faglederen gå inn på nå.

– Kan det bli aktuelt å bygge en hall i tilknytning til en ny kontrollstasjon i Romsdalen?

– Det har vi heller ikke tatt standpunkt til.

Fordel

Runar Larsen erkjenner at en hall med utstyr til sjekk av bremser og andre tekniske kontroller, vil være en klar fordel. Men etablerer man en hall vil det også få en helt annen kostnadsramme. Dette blir en del av vurderingene.

I perioden fra at vektstasjonen på Horgheimseidet tas ned til en ny er på plass, vil Vegvesenet ha tilgang til et areal ved stamvegen på Ørskogfjellet. Brakker er allerede innkjøpt for å kunne huse en midlertidig stasjon på Ørskogfjellet.

– Denne midlertidige løsningen vil være klar til bruk fra juni i år, opplyser Runar Larsen.

Men det er ved E-136 i Romsdalen at utekontrollen skal ha sitt framtidige satsingsområde. Den klart største delen av tungtrafikken inn og ut av Møre og Romsdal, går gjennom dalen.