Onsdag 29. august gjester Marianne Straume Rauma kulturhus.

Hun er spesialist i klinisk psykologi og kriseledelse, og jobber for Klinikk for krisepsykologi i Bergen. Straume har over 30 års erfaring i psykologisk oppfølging etter kriser, alvorlig sykdom, genetiske sykdommer, behandling av enkle og komplekse traumer og dissosiering, samt komplisert sorg.

– I foredraget kommer jeg til å snakke om hvordan mennesker opplever og reagerer på vanskelige hendelser i livet. Om hvordan man skal takle det, når livet brått vender og man må tilpasse seg en helt ny tilværelse, forteller Straume.

Hun legger til at hun vil vise både til det forskningen viser og til erfaringen hun har opparbeidet seg.

– Jeg vil også snakke om hvordan vanlige folk kan støtte hverandre, og hvordan man kan hjelpe hverandre til å holde ut den smerten man står i, forteller hun til Åndalsnes Avis.

– Folk kjenner seg hjelpeløse

Straume ledet i mange år det psykologiske arbeidet med kreftsyke barn og unge og deres familier ved Barneklinikken på Haukeland sykehus. Hun har også hatt flere oppdrag for Unicef i Midtøsten og Tyrkia, og hun har bistått etterlatte etter store tragedier, som for eksempel 22. juli. Hun mener at foredraget passer for alle ungdommer og voksne.

– Alle vil jo møte slike situasjoner selv, eller stå nær noen som gjør det. Det vi ser at nettverket ofte har til felles, er at de føler seg veldig hjelpeløse. Man er redd for å si noe feil og mange trekker seg kanskje unna, forklarer hun.

Det er noe av det hun vil snakke om i foredraget.

– Det handler om å finne en balanse mellom å gå videre og samtidig ikke gå fra noe. Nettverket rundt er veldig viktig i den prosessen, sier hun.

Straume forteller at det begynner å komme mye kompetanse på feltet i kommunene.

– Men det gjelder særlig i den akutte fasen. Ofte er det langtidsperspektivet som er vanskelig, sier hun.

– En enestående sjanse

Christel-fondet og initiativtaker Filip Eidsvåg er glade for at Marianne Straume nå kommer med sitt foredrag til Rauma.

– Hun har et tettpakket program, så dette er en ganske enestående sjanse til å høre på ei dame som er ledende i landet når det gjelder krisepsykologi, sier han.

Han legger ikke skjul på at dette er svært personlig for ham selv.

– Jeg har selv møtt henne gjennom to kursopphold på Montebellosenteret i Ringsaker, som er et senter for kreftpasienter og deres pårørende. Jeg vil si at hun har vært helt avgjørende for min håndtering av situasjonen vi har vært i, forteller han.

Han trekker fram en ting som Straume har lagt vekt på:

– Og det er at ingen situasjon er lik. Det finnes ikke en oppskrift på hvordan man skal sørge eller reagere. Det har vært viktig for meg å ha med meg, sier han.

– Åpent for alle

Foredraget er gratis og et samarbeid med Rauma kommune.

- Vi er veldig taknemlige for at kommunen ved Harald Digernes Vestby har vært engasjert siden idèen kom på blokka, sier Eidsvåg.

Eidsvåg presiserer at dette er et foredrag som passer for alle.

– Alle vil møte store og små kriser i løpet av livet. Vi håper at mange vil ta turen å få med seg dette foredraget, sier han.

Marianne Straume holder foredrag på Rauma kulturhus førstkommende onsdag. Foto: Klinikk for Krisepsykologi