Torsdag kveld var over 50 personer samlet for å diskutere den nye samfunnsplanen på et folkemøte på Rauma kulturhus.

Det var ett bord for hvert hovedtema i planen: «Attraktivitet og folketallsutvikling», «Regional orientering og ambisjoner», «Næringsliv og arbeidsplasser», «Kommunale tjenester og økonomi», «Folkehelse, klima, miljø og bærekraft» og «Lokaldemokrati».

Hvert bord måtte komme fram til to eller tre hovedmål innenfor temaet, og så komme med forslag til tiltak.

– Det har vært veldig spennende å høre hva som har kommet fram. Det har kommet mange gode innspill, og vi skal forsøke å bake alt inn i utkastet til samfunnsplan, lover rådmann Toril Hovdenak.

Natur og arbeidsplasser

Anne Simone Kensho flyttet til Rauma i fjor sommer.

– Hva er viktigst for deg i Rauma i framtida?

– Det er at vi tørr å satse på den fantastiske naturen vi har, og den ressursen den er – både når det gjelder arbeidsplasser og for alle som kommer hit. Det er et enormt potensial, sier hun.

Fidel Tekleab og Aziz Hamed har bodd i Rauma i to år, og de er spesielt opptatt av arbeidsplasser.

– Det er vanskelig å finne jobb her. Vi ønsker å jobbe, og mange av oss har erfaring f.eks. innen maling, mekanikk eller som bussjåfør. Men man må ha fagbrev eller annen formell utdannelse. Det hadde vært en fordel om man kunne tatt fagrettede kurs, eller få en jobb eller praksisplass der man etter hvert kunne få fagbrev, for eksempel, sier Tekleab.

– Det blir vanskelig å bo her i framtida, hvis vi ikke får jobb her, sier Hamed.

Lokaldemokrati

Det var en liten, men engasjert gruppe som jobbet med temaet «lokaldemokrati».

Solveig Ulseth Vold mener at det er viktig at innbyggerne blir involvert og hørt, og det på et så tidlig tidspunkt at man faktisk kan være med å påvirke.

– For meg er det viktig at man blir regnet som likeverdig uansett hvor man kommer fra i kommunen, og uansett om man kommer fra by eller bygd. Det føles ikke alltid sånn, sier hun.

– Ikke for sent

Etter møtet sørget kommunen for å samle inn alle forslag og gule lapper.

– Noe er veldig overordnet, og noe er veldig konkret. Det har kommet fram utrolig mye bra. Vi kan ikke love at alt blir ordrett med i planen, men vi skal prøve å få arbeidet inn alt, sier Heidi Skaug, som ledet gruppearbeidet.

Rådmannen forsikrer dessuten om at dette ikke er siste sjanse for å komme med innspill.

– Etter at vi har laget et utkast, vil det bli sendt ut på høring, og da kan man også komme med innspill, sier hun.

Forslaget til plan vil bli sendt ut på høring i høst. Samfunnsplanen skal etter planen vedtas i kommunestyret i desember.

Mål for Rauma

Ifølge gruppene på møtet er dette de viktigste målene som samfunnsplanen bør fokusere på. Neste oppgave var å komme med forslag til tiltak.

Attraktivitet

 1. Verdens beste kommune å vokse opp i.

 2. Verdens beste kommune på samhold og samarbeid i hele kommunen.

 3. Forutsigbarhet og satsing i bygdene.

Næringsliv

 1. Utvikling av sentrum. Flere arbeidsplasser, organisering mellom gårdeiere og butikker, tilbud til besøkende og fastboende.

 2. Utvikle allerede eksisterende arbeidsplasser så de blir bærekraftige i framtida.

 3. Større oppmerksomhet på småbedrifter.

Regional orientering

 1. Knytte oss til Molde og Romsdalsregionen.

 2. Gode samferdselsløsninger.

 3. Styrke Raumabanen

Kommunale tjenester

 1. Flere arbeidsplasser for flyktninger og andre uten spesiell utdanning.

 2. Tidlig innsats – bli best på forebygging for å opprettholde og styrke helse- og velferdstilbud.

Folkehelse og miljø

 1. Alle skal ha en meningsfylt hverdag.

 2. God helse for Raumas befolkning.

 3. 3. Ivareta naturen vår.

Lokaldemokrati

 • Politikere og administrasjon må lytte til sine innbyggere FØR avgjørelser blir tatt.

 • Ta vare på innsatsvilje og optimisme. Ikke drepe lokalt initiativ, men oppmuntre.

 • Ikke skille mellom by og bygd. Vi skal alle være og føle oss som Raumaværinger.