Men de kan likevel vise til økt omsetning – fra 370 millioner kroner i 2009 til 384 millioner i 2010. Det beste sett fra eiernes side er at de samtidig bedret resultatet. I 2009 hadde de lave 347.000 kroner i resultat – i fjor hadde selskapet et resultat før skatt på 3,2 millioner kroner. I ei pressemelding slås det fast at viktigste årsak til både resultatforbedring og omsetningsøkning, er traktorsalget. Mens de i 2009 solgte 12 nye traktorer, var det i fjor 42 som fant ny eier. Trass i stadig færre aktive gardsbruk, makter FK lokalt likevel å opprettholde den volummessige omsetningen. Felleskjøpet har til sammen seks avdelinger i Nordmøre og Romsdal. Molde, Elnesvågen og Åndalsnes i Romsdal – Kristiansund, Sunndal og Halsa på Nordmøre.