Han sier de i mange år har gjort det de kan for å beholde tilbudet om Humanistisk konfirmasjon i Rauma.

– I år hadde vi også som mulighet, at hvis det ble over ti påmeldte, ville vi holde undervisning som før, sier leder for Human-Etisk Forbund, Molde og omegn, Arild Waagbø.

Han forteller at det i fjor kun var fire påmeldte, og at det da ble gjennomført undervisning.

– Men vi holdt på å steile når vi så at det bare var to påmeldte i år. Med så få påmeldte kan vi ikke gjennomføre, sier Waagbø og begrunner det både med at undervisningsopplegget egentlig passer for grupper på minst 15 personer, og på grunn av økonomi.

– Det er et underskuddsprosjekt. Sånn cirka har konfirmasjonen i Rauma gått med 40.000 til 50.000 kroner i underskudd, hver gang. Det sier seg sjøl når hver konfirmant betaler en egenandel på om lag 2500 kroner. Med utgifter til seremoni, musikere og leie av lokale, går det ikke opp, sier lokallagslederen.

Han forteller at den ene av de to påmeldte har valgt konfirmasjonsundervisning i et annet distrikt og skal ha seremoni i Ålesund. Den andre skal delta på intensivkurs i vinterferien på Oppdal, og skal ha seremoni i Molde.

– Er det noen som brenner for at det skal være Humanistisk konfirmasjon i Rauma, og som er villig til å bidra med frivillighet, så si ifra til oss, så skal vi se hva vi får til. Det er ikke nedlagt for alltid, avslutter Waagbø.