Friluftslivets år 2015 ble en suksess, melder Norsk Friluftsliv.

- Nærmere en million nordmenn var mer ute i naturen enn året før - og de mest aktive var ungdommen. Friluftsliv er blitt en viktig arena for de unge, og suksessen med Friluftslivets år 2015 må videreføres inn i det nye året, sier Lasse Heimdal, generalsekretær i Norsk Friluftsliv.

De ber om hjelp fra norske lokalpolitikere for at folk skal fortsette å bruke naturen i like stor grad - eller større - som i fjor.

Populært hos ungdom

Undersøkelser fra Ipsos MMI viser at ungdommen i stor grad har omfavnet friluftslivet.

Blant unge nordmenn i alderen 15-24 år har 3 av 10 vært mer ute i naturen i Friluftslivets år. I tillegg oppgir 99 prosent i samme aldersgruppe at de har sovet ute, og halvparten av de under 24 år har overnattet mer enn en natt ute i løpet av det siste året.

– Dette er svært viktige effekter av Friluftslivets år. For der den organiserte idretten opplever et stort frafall av unge fra 14-15-års alderen, opplever de frivillige friluftslivsorganisasjonene det motsatte – nemlig at ungdommen strømmer til. Når vi samtidig vet at minst halvparten av norsk ungdom er for lite fysisk aktive, blir friluftslivet en ekstra viktig arena der unge lærer å sette pris på natur, friluftsliv og fysisk aktivitet, sier Heimdal.

Fem ønsker

– Vi har sett en enorm dugnadsinnsats, og friluftslivet har blomstret over hele landet. Et av målene med Friluftslivets år var å skape varig økt aktivitet ute i naturen. Da trenger vi at Norges lokalpolitikere er med og legger til rette for å videreføre satsingen fra Friluftslivets år inn i 2016, sier han.

  1. Ta hensyn til natur og friluftsliv i arealplanleggingen

  2. Kartlegg og verdsett friluftslivsområdene i kommunen

  3. Sats på folkehelse - ingen skal ha lenger enn 500 meter til nærmeste tursti

  4. Bedre samarbeid med de frivillige organisasjonene lokalt – det lønner seg

  5. Begrens motorisert ferdsel i utmark