- Det er kjempetopp! Vi blir tatt godt imot og møter bare positive folk, sier ordfører Lars Olav Hustad.

Han og flere andre på Høyres valgliste begynte den første runden rundt på dørene på mandag.

- Dette er noe som Høyre har gjort andre plasser og som er anbefalt. Noen tar imot programmet vårt og sier at de vil se på det, andre ønsker å prate mer om politikken, sier Hustad som til nå har besøkt folk på Frydenlund på Åndalsnes.

- Vi har så vidt kommet i gang. Målet er å nå flest mulig folk og vi kommer til å banke på dører hele valgkampen, fortsetter ordføreren og legger til at de selvfølgelig ikke kan forvente å komme rundt hele kommunen.

- Men målet vårt i valgkampen er at vi skal være til stede litt overalt, ikke bare på standen i sentrum. Vi satser på å være på flere arenaer. Vi kommer for eksempel til å stå på matbutikker rundt om, sier ordføreren.

Ansikt til ansikt

Han sier det er viktig for kandidatene å få presentert seg, og at de får møte velgerne.

- Slik får velgerne anledning til å stille konkrete spørsmål. Og så er det jo mange forskjellige oppfatninger av ting. Det er kjekt for oss å få kunne forklare vår politikk, fortsetter han.

Bruk av sosiale medier er også en stor del av partiets valgkampstrategi.

- Valgkampen på Facebook begynte vi i juni, cirka. Det er en veldig effektiv måte å nå mange på. Også der har vi mulighet til direkte kommunikasjon med velgerne, om de ønsker det, forteller Hustad som legger til at de også drøfter andre tiltak i valgkampen.