I et brev til eierne av en gammel låve på et gardsbruk i Rauma, skriver enhetsleder Heidi Skaug og miljøvernleder Jan Petter Vad at kommunen vurderer om overtredelsen av forurensningsloven skal politianmeldes.

I brevet vises det til at kommunen ble gjort oppmerksom på at riving av den gamle låven hadde blitt gjort og at resten hadde blitt påtent.

Kommunens folk har vært på befaring i området og har registrert at låven er revet uten at det foreligger rivingstillatelse.

Brenning av slikt avfall er ulovlig i forhold til forurensningsloven § 7 og § 28 og kommunen viser i brevet til at begge disse paragrafene er brutt i det aktuelle tilfellet.

Brevet avsluttes med krav om at brenning umiddelbart opphører og at det blir ryddet opp i forsøplingen. Forholdet vurderes altså anmeldt.