Åpner for dansekafé

I samarbeid med Rauma Frivillighetssentral vil Rauma Seniordans invitere til dansekafé i morgen kveld.

Seniordans. – Her skal det bli liv. Edith Woldstad, Aud Eilertsen og Unni Venås i Rauma Seniordans, og Kairith Fugledal Kvarsnes i frivillighetssentralen. inviterer til dans på Vangstun onsdag kveld. 

Nyheter

– Vi vil gi folk et lavterskel tilbud og lodde stemningen med en kombinasjon av dans og kafé her på Vangstun, sier Edith Woldstad. Hun, Aud Eilertsen og Unni Venås fra seniordansen, sitter sammen med Kairith Fugledal Kvarsnes, daglig leder i Rauma Frivillighetssentral, og planlegger arrangementet. ‑ Vi gjør dette sammen. Det er hyggelig at lokalene våre blir brukt, også på kveldstid, sier hun.

Flere yngre

Litt av hensikten med arrangementet er å få rekruttert flere til seniordansen, også yngre. – Vi tror at å få til ting på kveldstid, kan få flere til å bli med. Ellers har vi bare tilbud om formiddagene, forteller Woldstad. Damene påpeker at det egentlig ikke er noen aldersgrense, verken opp eller ned, og at de fleste blir fenget så fort de får en fot innenfor. – Når vi får nye, ser vi hvordan de blomstrer opp og blir overrasket over hvor avansert dansen egentlig er. Det er enkelte som vegrer seg for å ta skrittet, men vi hjelper til, og så fort vi får nok nybegynnere, vil vi holde kurs, forsikrer Woldstad. – Og musikken; hva tilbyr dere der?– Det er alt mulig, fra salsa og reggae til linjedansmusikk, forteller Woldstad og oppfordrer mange til å ta turen til Vangstun onsdag kveld.