Har funnet fire, fem laks

– Dette bekrefter at vi har en laksestamme med brukket rygg, sier Ketil Skår.

Rotenon-død. Ketil Skår og Gitte Løkeberg viser fram en meget sjelden fisk: En laks fra Rauma elv. 

Nyheter

Vi har kommet til dag 2 i rotenonbehandlinga av Rauma elv, og etter en hel dag med behandling er det aller meste av fisken som var i elva død.

– Det er nok bare fisk nederst mot Øran som kan ha overlevd, foreløpig, tror Skår, fra Veterinærinstituttet.

Den døde fisken som finnes blir samlet opp og fraktet til mottak på Setnesmoen. Her blir fisken sortert, målt, veid og tatt prøver av.

Og det kommer inn ganske mye fisk. Det vil si ørret. Seks personer jobber kontinuerlig med mottaket av fisken

– Hittil har jeg funnet 4 - 5 laks sier sjef for dødfiskmottaket, Gitte Løkeberg.

– Og vi har to mann som spesifikt går og leter etter laks, skyter Skår inn.

Den døde fisken blir til slutt saltet, og må ligge i minst 5 timer før konteineren kan fraktes til destruksjon (forbrenning) i Ålesund. Karantenetida er satt for å være sikker på at all lakseparasitt er død og ikke under noen omstendighet kan smitte utenfor Rauma.