Har stor tro på Rotenonbehandlingen

Onsdag morgen pumpes Rotenon ut i Rauma.– Vi har allerede behandlet flere vassdrag med suksess, sier Trond Haukebø, på vegne av Fylkesmannen i Møre og Romsdal.

Folkemøte i kveld. Trond Haukebø og Ove Eide fra Fylkesmannen er forventningsfulle og har stor tro, dagen før dagen. Uansett hva man måtte mene om rotenonbehandling av vassdragene i Rauma, så er aksjonen historisk. Siste folkemøte om aksjonen holdes i kveld, på Grand Hotel. 

Nyheter

Det er fylkesmannen som er tiltakshaver på «tiltaket» som i virkeligheten er en svært stor og omfattende aksjon. Og det er ikke bare Rauma Elv som behandles, men alle lakseførende vassdrag i kommunen.

– I Rauma elv tar behandlinga tre dager. Vi starter utdosering ovenfor Slettafossen. Det er et godt stykke ovenfor den lakseførende delen av elva. Det er ei lang elv med store arealer, forklarer Haukebø.

100 personer i aksjon

I forkant av aksjonen, som skal rydde ut lakseparasitten gyrodactylus salaris, er det brukt store ressurser. Hver eneste meter av elvene er gjennomgått. Vannføring og hastighet på vannet er beregnet. I alt kommer rundt 100 personer til å være i sving samtidig.

– Overgangen mellom land og vann er kritisk, forklarer Haukebø.

Dette skal løses ved at hver eneste lille høl, eller sideelv skal oversprøytes med store mengder behandlet vann fra elva. Til dette brukes pumper, og reint praktisk løses dette på forskjellige måter. Fra Verma kraftverk og ned til Hersel skal det brukes raftingflåter med profesjonelle raftere ved roret, mens mannskaper fra Veterinærinstituttet sprøyter elvebreddene. I praksis skal hele elvebredden dynkes til godt inn på land.

Laksen utryddes

Nedbrytingstida for rotenon er kort. Den første dagen blir rotenon dosert ut i elva i åtte timer. Når man har kommet et stykke ned vil effekten avta, og det blir ny utdosering lengre ned i elva, på dag 2.

– Den tredje dagen skal vi friske på ved Sogge bru, forklarer Haukebø.

– Nå drepes alt liv og elva blir giftig?

– Nei, lang der ifra. Rotenon er ikke farlig for verken fugl, mennesker eller pattedyr. Blandinga vi bruker nå er snillere mot bunndyr enn den som ble brukt i -93 også, men samtidig kraftigere mot laks. Vi regner med at ingen bunndyr blir utryddet. Det tas prøver av dette både før og etter behandling. Det er det universitesmiljløet i Trondheim som står for.

– Det er laksen som drepes?

– Ja, for på den måten å ytrydde parasitten, som bare går på laks. Rotenon brytes forholdsvis raskt ned til co2 og vann.Alt i alt har vi langt bedre utstyr og metoder enn vi hadde for 20 år siden. Jeg har veldig stor tro på dette, sier Haukebø.

Neste år skal elvene behandles enda en gang. I 2015 er plana å starte sette ut fisk igjen. Ekte raumalaks, og ørret også, er tatt vare på i genbank.

– Er elva egentlig død allerede?

– Ja, når det gjelder laks så er den det, bekrefter Ove Eide.

Han har elektrofisket på sentrale steder i elvene og finner omtrent ikke laksunger.

– De klekkes og så dør de av parasitten før de rekker å bli smolt, konstaterer Eide.

I kveld er folkemøte for alle som er interessert å vite mer.

- Det kommer folk også fra utlandet for å sturer hvordan vi utrydder en uønsket art, forteller Haukebø.