Ruud har sagt opp

Vi håper på mange nye søkere, sier styreleder for Rauma Kulturhus, Per Arne Skomsø.

Kulturhusleder Oddvar Ruud har sagt opp sin stilling fra 1. mai. Oppsigelsestida er 3 måneder  Foto: Anders A. Hagen

Nyheter

Stillinga som sjef ved Rauma kulturhus er ledig. Nåværende sjef Oddvar Ruud har sagt opp sin stilling.

– Han sa opp rundt 1. mai og har oppsigelsestid på tre måneder, bekrefter styreleder for Rauma Kulturhus KF, Per Arne Skomsø.

Han sier at oppsigelse kom litt brått, men heller ikke uventa.

Ruud har kone, barn og barnebarn i Bergen, og har ved flere anledninger signalisert at han kan komme til å slutte.

– Men Ruud har sørget for å snu tre år med underskudd til to år med overskudd, og all gammel gjeld er betalt. Dette gjør det lettere for ny sjef å ta over, tror Skomsø.

Han håper mange vil søke på stillinga som leder for Rauma kulturhus, innen fristen som er satt til 1. juni.


Ønsker og tilbud

Hos NAV er blant annet følgende lagt ut i utlysingsteksten:


Daglig leder har ansvar for:

– Program i kulturhuset

– Aktiviteter i kulturhuset                                                                                                                                       

– Følge opp eksisterende tiltak og sette i gang nye aktiviteter i nært samspill med kulturlivet

– Ha ansvar for samarbeid med hotell og være bindeledd mellom forskjellige brukergrupper på huset

– Ha leder- og personalansvar for de ansatte i foretaket                                                                                 

 – Budsjett- og økonomiansvar

– Rapportere direkte til styret

– Drive huset etter de statuttene som er satt for foretaket


Vi søker en lagspiller som:

– Liker å skape og utvikle kulturtilbud

– Har stort engasjement i og kunnskap om kunst- og formidlings og lokalt utviklingsarbeid

– Har relevant utdanning og yrkeserfaring

– Har ledererfaring og erfaring frå markedsføring

– Har gode kommunikasjons- og samarbeidsevner

– Evne til å spille på lag

– Løsningsorientert og kreativ


Vi tilbyr:

– Spennende og artige oppgaver som vil påvirke kulturlivet i kommunen og regionen

– Sentral plassering i, og et nært samarbeid med et aktivt og utviklende kulturliv

– Faglige utfordringer i et variert og forventningsfullt kulturmiljø

– En del kvelds og helgearbeid

– Konkurransedyktige vilkår og pensjonsordninger.