Ikke ulv i Rauma

Ei oversikt viser at det ikke er observert ulv verken i Rauma eller Møre og Romsdal.

Illustrasjonsfoto. 

Nyheter

Så langt i vinter er det påvist 40 til 44 ulver i Norge fordelt på åtte fylker sør i landet. Av disse er 34 til 37 ulver kun registrert på norsk side av riksgrensen.

Det viser en fersk rapport som Høgskolen i Hedmark har laget på oppdrag fra Rovdata. Rapporten gir en foreløpig oversikt over funn av ulv i Norge i vinter.

Arten er registrert fra Sør-Trøndelag i nord til Agderfylkene i sør, og de aller fleste individene er påvist i Hedmark fylke. Av totalt 40 til 44 individer som er påvist i Norge er 33 til 35 påvist i Hedmark.

– De resterende sju til ni ulvene er registrert i fylkene Sør-Trøndelag, Oppland, Akershus, Buskerud, Telemark, Vest-Agder og Aust-Agder fylker, forteller Morten Kjørstad, leder i Rovdata.

Du kan lese mer på rovdata.no