«Grenser ikke hinder for uttak av rovdyr»

Skulle det dukke opp en ulv, som gjør skade i en saueflokk, bør ikke regiongrenser være til hinder for uttak av rovdyret.

Tok jerven. I fjor ble det tatt en jerv i «jervebås» på Brude i Øverdalen. Harry Brude er av saueeierne som har fått merke rovdyrs angrep på sauer. Nå mener raumapolitikerne tida er inne for å legge vekk grensekrav i tilfeller det er snakk om å ta ut et skadegjørende rovdyr.   Foto: Øystein Talberg

Nyheter

Dette er av innholdet i et vedtak som formannskapet gjorde på sitt siste møte, tirsdag 20. november.

Raumapolitikerne påpeker samtidig at slik de ser det bør profesjonelle jegere fra Statens Naturoppsyn (SNO) ta hovedansvaret for å få felt ulven.

Dette vedtaket er gjort med bakgrunn i et spørsmål fra nå avdøde Kåre Brøste (Ap) i et kommunestyremøte sist sommer. Blant annet spurte han ordføreren om han ville ta kontakt med Lesja for å bringe rovdyrproblemet, som da hadde oppstått, inn for bestemmende myndigheter. Som kjent hadde både Rauma og Lesja besøk av både bjørn og ulv sist sommer. Spesielt fikk en saueeier i Brøstdalen merke rovdyras jaktlyst.

Svaret til Brøste i sommer var at det var naturlig å ta kontakt med Lesja for å finne fram til felles tiltak for å hindre rovdyrskader. Blant annet ble det pekt på at aktuelle tiltak i så måte vil være å ta ut det rovdyret som gjør skade.


Støtter Lesja

Lesja ber nå om Raumas støtte i denne saka. De ønsker et skadefellingsløyve for å ta ut ulven de ennå ikke har fått tak i.

En annen måte å ta ut ulv og andre rovdyr på er å delta i lisensjakt. Men nå er Lesja og Rauma i hver sin region. En ulv som gjør skade i Lesja kan i tilfeller der lisenskvoten er fylt ikke avlives i Rauma – eller omvendt.

Og ulven, som har gjort skade spesielt i saueflokker i Lesja – men også i Brøstdalen, har utmerket seg som et problemdyr. Og raumapolitikerne ser det derfor ikke som noe problem å støtte Lesja i denne saka. De har merket seg vanskelighetene jegere i området har hatt med å «ta ut» dyret.

Nå mener de det er på tide at profesjonelle og statlig betalte jegere tar på seg oppgaven.

I tillegg til rådmannens innstilling fremmet Torbjørn Rødstøl et tilleggsforslag om at de nevnte regiongrensene for lisensjakt på rovdyr ikke bør være til hinder for å ta ut en ulv som i sommer tok sau i både Lesja og Rauma.

Nå ber de om skadefellingsløyve på ulven.