Ny bok om turismen

Bok. Nå kommer den nye boka om turismen i Rauma. Reiselivssjefen mener det må bli årets julegave.
Nyheter

Det er kanskje bare Hilde Gråberg Bakke som våger å snakke om julegaver allerede i september. Men hun gjør det med overbevisning. Nå er nemlig boka om turismen i Rauma fra 1947 til 2012 ferdig og klar for salg. Boka bli utgitt av Åndalsnes og Romsdal Reiselivslag.

Og det er både ei historisk og ei helt moderne bok som nå kommer ut. Boka er redigert av journalist Odd Roar Lange, men bidragsyterne er mange og innfallsvinklene er varierte.

– Dette burde være en bok som vekker interesse hos alle, mener Hilde Gråberg Bakke og legger ikke skjul på at hun som reiselivssjef er fornøyd. Fornøyd fordi hun mener dette er en meget viktig dokumentasjon av mye av det som har skjedd her i kommunen i perioden som boka omhandler. Et sterkt dokument også fordi boka inneholder et bildemateriale som både består av historiske bilder og av bilder helt fram til nesten dags dato. Både kronprinsparets besøk i mai og RaumaRock i august er for eksempel kommet med.

– Bildene har også fått tekster på engelsk, sier Gråberg Bakke, men hun sier nei når vi spør om det foreligger planer om at hele boka skal oversettes til engelsk.

Og nå kan altså boka kjøpes. På turistkontoret og ved de fleste overnattingsbedriftene lokalt. Gråberg bakke forteller og understreker dessuten at det blir stand på martnan der de fleste bidragsyterne til boka vil være til stede og signere for dem som måtte ønske det.

Boka som har fått tittelen; Romsdalen - naturen måte å vise seg fram på, er trykket i 4000 eksemplar.

– Den kunne nok ha vært enda større og enda mer innholdsrik, men det var helt naturlig for oss å sette en grense. Resten av materialet vi har skal gjøres tilgjengelig på nettet etter hvert, sier reiselivssjefen.