Du kan låne ski og skøyter

Eller trenger du kanskje en pulk og en lavvo? Rauma frivilligsentral låner det ut til deg.
Nyheter

Rauma Frivilligsentral har investert 78.000 kroner pluss mva. på skøyter, ski, pulker, snowboard og annet friluftsutstyr. Utstyret står klart i kjelleren på Vangstun - klart til utlån.

– Terskelen skal være lav, men det ligger i sakens natur at det er dem som trenger det mest utstyret er beregnet for, sier leder for Rauma frivilligsentral, Per Arne Skomsø.

Målet er at man, i verdens beste kommune for naturglade mennesker, ikke skal være forhindret fra et aktivt friluftsliv på grunn av dårlig økonomi.Sykler til våren

Det er i første rekke vinterutstyr som står klart i kjelleren nå, men det er allerede kjøpt inn 12 sykler som kommer til våren. Ved seinere innkjøp vil sentralen satse på utstyr for sommerhalvåret. Folkehelsekoordinator i kommunen blir rådspurt i forbindelse med hva man skal investere i.

Utstyret kan lånes enkelt og greit i åpningstida til Rauma frivilligsentral. Utstyret er merket og det skal føres utlånsprotokoll. I tillegg til at i prinsippet hvem som helst (person over 18 år må signere) kan komme innom og låne, vil mange bli henvist fra Nav, eventuelt barnevernet og skolene.

– Man blir ikke "stemplet" som fattig om man kommer innom?

– Å langt ifra. Årsakene til at man har behov for å låne sesongbasert utstyr kan være så mange, mener Skomsø.

Men han viser likevel til følgende prioriteringsliste:

1. Brukere fra Nav. Disse vil være anonyme og utstyres med et lånekort der det kun er et lånenummer som framgår. Låneren behøver ikke signere i protokollen. Kun lånenummeret skrives ned her.

2. Brukere fra barnevernstjenesten. Barnevernet har kontakt med familier som mangler grunnleggende friluftsutstyr, men som ikke nødvendigvis finnes i Nav-systemet. Her kan også utlån foregå anonymt, om det går via Nav.

3. Skoleelever. Det er en kjent problemstilling at skolene arrangerer en del friluftsaktiviteter, men at ikke alle elever alltid har utstyret som trengs. Skolen skal da kunne henvise til utstyrssentralen.

4. Andre. I den grad utstyr er tilgjengelig vil andre også kunne komme innom og låne. Det kan være mange som trenger en viss type utstyr en sjelden gang. Eller familier som mangler nok utstyr til å ha en friluftsaktivitet sammen.

– Vi hadde en ramme på 100.000 kroner til innkjøp av utstyr. Dette er midler som kommer fra departementet og er i realiteten kommunens midler til fattigdomsbekjempelse. Nå får vi igjen momsen på det vi har kjøpt, og har enda litt mer penger til mer utstyr, forklarer Skomsø.