Utsetter hotellplanene

Finansiering. Diverse skjær i sjøen gjør at Borton Overseas Norway AS utsetter realiseringen av de ambisiøse hotellplanene på Soggemoen ved Åndalsnes.
Nyheter

– Den opprinnelige planen har hele tiden vært å overføre betydelig kapital fra USA for å finansiere det nye hotellbygget. Dette er ikke lenger økonomisk forsvarlig da den økonomiske krisen i USA har resultert i et dramatisk fall i dollarkursen i forhold til norske kroner. Byggekostnadene har på grunn av dette økt med rundt 30 prosent og da vil ikke investeringen lenger bære seg, sier styreformann Kjell Bergh i moderselskapet Borton Overseas i Minneapolis.

Dermed utsettes altså planene om det nye spektakulære hotellbygget ved inngangen til Isterdalen. Prosjektet har i tillegg til de finansielle utfordringene også vært rammet av andre faktorer som har bidratt til at hele prosjektet har vært utsatt i forhold til de opprinnelige planene. Utbyggerne viser til at krav om arkeologiske utgravinger og seinere generelt byggeforbud på grunn av restriksjonene rundt Mannen, har gjort at det har tatt mer enn to år for å få grønt lys til bygging fra det offentlige. Det er ikke minst i denne perioden at den økonomiske krisen har rammet USA.

– Firmaets norske bankforbindelser har gitt oss et tilbud om en finansieringspakke som skulle gjøre det unødvendig å overføre kapital fra USA, men denne pakken har nå ikke blitt slik vi ble stilt i utsikt. Derfor finner vi det ikke mulig å starte prosjektet nå, sier Kjell Bergh.

Entreprenørselskapet som skulle bygge hotellet var avhengig av å starte grunnarbeidet nå i sommer for å kunne garantere ferdigstillelse til sesongåpning i 2012. På grunn av tidspresset har det ikke vært mulig å finne alternative løsninger som ville ha gitt entreprenøren anledning til å overholde timeplanen for ferdigstillelse av hotellet. Borton Overseas Norway AS vil derfor benytte de kommende månedene til å vurdere andre alternativer for finansiering. Driften av Trollstigen Resort vil derimot fortsette uavbrutt med dagens daglige leder Nils-Inge Salen og de 11 tømmerhyttene leies ut som før.

– Rauma kommune har vært meget samarbeidsvillig og det samme gjelder naboer og kolleger i reiselivsnæringa i distriktet. Vi ser fram til å fullføre det spennende hotellprosjektet ved Norges turistveg nummer en så snart som mulig, sier Kjell Bergh.