Går videre med prosjektet

Klarsignal. – Vi har ikke fått ting skriftlig ennå, men jeg stoler på at det som blir sagt er sant. Da har vi en felles forståelse av at vi kan gå videre med prosjektet, sier Kjell Reiten i Rauma Energi AS.
Nyheter

"Alt klart for strøm til Skorgedalen" skrev Åndalsnes Avis i forrige uke. Nå har "strømkameratene" også hatt møte med Rauma Energi AS og Kjell Reiten sier det nå ser ut til at brikkene har falt på plass slik at arbeidet kan videreføres. Når det blir anleggsstart og når det hele er ferdig, ønsker ikke Reiten å spekulere i. Han begrenser seg til å si at han regner med at det blir oppstart i år.

Når det gjelder hvordan strømmen skal føres fram til Skorgedalen, sier Reiten at det har vært befaring i området sammen med miljøvernleder Brit Grønmyr i Rauma kommune. Det er i planene så langt tatt sikte på å legge strømmen i jord fra helt nede på Skorgen, gjennom grustaket og opp til gamlevegen på venstresiden av elva oppover dalen.

– Derfra har vi planlagt luftspenn i 1,1 kilometer fram til myrene nedenfor de første hyttene i dalen. Så føres strømmen i kabel fram til hyttene, sier Reiten.– Og det er riktig tolking av vedtaket i kommunestyret?

– Det er slik vi tolker det. Men om det må til ny politisk behandling, vet jeg ikke. Vi må også ha aksept fra alle grunneiere.– Det betyr at helt klar for oppstart er dere ikke?

– Nei, det er mye arbeid som fortsatt skal gjøres og når det kommer til selve anleggsarbeidet, så kommer vi til å lyse det ut på anbud.– Blir dere ferdig i løpet av året?

– Det kommer an på så mye. Når får vi kommet i gang og når setter en ny vinter inn på nytt? Ting kommer nok til å ta noe tid, avslutter Kjell Reiten.