Strøm til Skorgedalen i år

Forutsetningene på plass. – Vi har nå oppfylt de kravene som Rauma Energi har stilt for å legge strøm til Skorgedalen, sier Karsten Aak i "strømkameratene".
Nyheter

Det har vært skrevet før, men nå skrives det med større sikkerhet enn noen gang tidligere; Denne vinteren blir den siste vinteren uten strøm i Skorgedalen. Det er nå klart etter at de som har jobbet med dette "strømprosjektet" i årevis har klart å oppfylle de kravene som Rauma Energi har stilt for å ta fatt på det omfattende arbeidet.

Og Karsten Aak forteller at forutsetningene hele tiden har vært minst 50 abonnenter og garanti for et lån på 1,5 millioner kroner.

– Rauma Skisenter tar nå opp lån og er med det garantist for finansieringen, sier Aak som også er styreleder i Rauma Skisenter AS. Han legger til at denne beslutningen har vært gjennom generalforsamlingen i Rauma Skisenter og at alle beslutninger i så måte er vanntette.

– Dette var selvfølgelig på plass før vi gikk til bankene for å ta opp lån, sier Aak.– Og dette betyr byggestart til sommeren?

– Ja, det får du spørre Rauma Energi om, men jeg vet at det er inne på budsjettet for 2011. Dermed er det vel bare at det ikke finnes folk til å gjøre jobben som kan stoppe dette fra å bli gjort i år, sier Aak.– Og alle 50 abonnentene er på plass?

– Per i dag har vi 47, men vi har ikke jobbet særlig med å få på plass de siste i det siste. De tre siste er det jeg tenker minst på akkurat nå. Det kommer til å ordne seg. Og ønsker også å tilføye at de som lenge har sittet på gjerdet bør vurdere å ta en beslutning nå. Det blir verken billigere eller lettere å komme til på et seinere tidspunkt.

– Hvor avgjørende er strøm for Rauma Skisenter?

– Helt avgjørende for framtidig utvikling. Vi har utviklingsplaner som er avhengig av strøm. Jeg vil si det så sterkt at strøm betyr et være eller ikke være for framtida og utvikling i Skorgedalen. Jeg tror strøm vil bidra til mer aktivitet på mange områder i dalen, sier Karsten Aak.– Det har vært ulike meninger om det bør legges strøm til Skorgedalen. Er alle kontroversene nå ryddet av vegen?

– Jeg både tror og håper det. Jeg har aldri ønsket å kjøre noen form for konfrontasjonslinje. Det er i alles interesse at dette gjøres på en mest mulig skånsom måte.– Og framføringen skal skje i jord eller luft?

– Det får du snakke med Rauma Energi om. De må forholde seg til gjeldende politiske vedtak, som alltid, avslutter Karsten Aak.