Sier nei til mer politikk

Ute. Varaordfører Eva Karin Gråberg går ut av politikken i Rauma. Hun stiller ikke til gjenvalg for Arbeiderpartiet.
Nyheter

Varaordfører i åtte år og medlem av formannskapet siden 1995. En av de folkevalgte med mest fartstid i den lokal politikken gir seg. Eva Karin Gråberg blir ikke å finne på Arbeiderpartiets liste foran kommunevalget til høsten. Beslutningen vil nok komme som en stor overraskelse på det politiske miljøet her i kommunen.

Eva Karin Gråberg sier det ikke ligger dramatiske grunner bak en beslutning som hun har brukt mye tid på. Hun sier det i all vesentlighet dreier seg om private grunner, og at kombinasjonen mellom et krevende arbeid og mye tid til politikk ikke lenger er så lett å forene.– Ikke enklere

– Jeg kom altså inn i formannskapet i 1995 og var varamedlem til kommunestyret i fire år før den tid. Ja, jeg har vært med lenge og det har vært utrolig både interessant og lærerikt. Men jeg har alltid stått for åpenhet og ærlighet og jeg kjenner veldig på at jeg aller helst skulle ha vært minst to steder på samme tid. Jeg har en krevende og interessant jobb og politikken har også blitt enda mer krevende. Dette lar seg vanskelig forene, sier Eva Karin Gråberg.

Hun legger til at det heller ikke har blitt enklere etter omorganiseringen i kommunen. Som enhetsleder kommer hun ofte i habilitetskonflikter og det er ikke kjekt å måtte erklære seg inhabil i forbindelse med mange saker både i kommunestyre og formannskap.

– Det handler rett og slett om en følelse av å møte seg sjøl i døra, sier varaordføreren.

– Det er ingen hemmelighet at du har vært hardt presset i jobben din som enhetsleder på grunn av fravær knyttet til politisk arbeid. Har det påvirket din avgjørelse?

– Jeg forstår at mange ønsker seg en større tilstedeværelse av sin leder, sjøl om det delvis også er en myte at jeg er så mye borte. Men dette har med tidsklemme å gjøre og at jeg faktisk har en jobb som gir meg mer enn nok av interessante utfordringer.– Er du lei av politikk?

– Nei, jeg er ikke det. Jeg har vært privilegert som har fått være med på å påvirke hvordan ting skal utvikle seg her i Rauma. Men som sagt handler det om mangel på tid. Tid til refleksjon. Jeg føler jeg altfor ofte blir springende etter. Jeg tror forresten dette ikke bare gjelder meg, men mange. Det bør tenkes i retning av frikjøpsordninger for å ta vare på det demokratiske systemet vi alle vil ha. Det må til om vi skal sikre oss et tverrsnitt av befolkningen og ikke bare pensjonister med god tid.– Er det mer belastende å være politiker i dag enn tidligere?

– Mer krevende er det og jeg har opplevd både trusler og hersketeknikker. Men dette har ikke vært avgjørende for min beslutning.– Hersketeknikker fra mannlige politikere?

– Ja, det er ikke bare lett å være kvinne og mange partier har store utfordringer med å få kvinner nok til å stille. Hersketeknikker kan være så mangt fra uttalelser til kroppsspråk og til det å ikke bli tatt på alvor.– Arbeiderpartiet er i søkelyset i forbindelse med sjukehussaken i Molde. Er det tungt å representere Arbeiderpartiet for tida?

– Nei, det har heller ikke påvirket min beslutning, men jeg legger ikke skjul på at behandlingen av sjukehussaken har vært dårlig politisk håndverk.– Har du mistet motivasjonen for politikk?

– Det er en sum av faktorer som har fått meg til å ta denne beslutningen. Jeg har også opplevd flere ting i mitt private liv som har krevd mye av meg. Jeg har blant annet mistet ei nær søster.– Hvem skal nå overta toppen i Arbeiderpartiet?

– Det vet jeg ikke og det jobbes det med i forbindelse med nominasjonen.– Føler du at du svikter partiet ditt med å sin nei?

– Jeg tror ikke Arbeiderpartiet i Rauma er i noen krise, men jeg kjenner på at det ikke blir lett å få kvinner til å stille. Det beklager jeg veldig fordi jeg alltid har vært opptatt av likeverd og likestilling. Akkurat på det punktet er det en samvittighetskonflikt, men det er samtidig et ansvar ikke jeg kan ta på meg alene.– Er du med dette ute av politikken i Rauma for godt, eller vil vi se deg igjen om fire år?

– Jeg sier nei nå. Hva som vil skje lenger fram i tid er det ikke mulig å svare på, sier varaordføreren som nå trekker seg fra politikken.