Vangstun et senter for frivillighet?

Forslag. Vangstun peker seg ut som lokaliseringssted for Rauma frivillighetssentral. De har nemlig ingen økonomi til å leie private lokaler i sentrum av Åndalsnes.
Nyheter

Ett viktig moment når det gjelder lokalisering er det at frivillighetssentralen fysisk sett skal plasseres sentralt i kommunen. Ut fra avstander fra grenser og med det geografisk midtpunkt, betyr det Åndalsnes.

I saka, som skal opp i formannskapet tirsdag, ramses det opp krav til blant annet atkomst til lokalene. Ett viktig moment er dette med universell utforming. Lokalene skal ha tilgang for rullestolbrukere. Dette er et ufravikelig krav. Med bakgrunn i kravet er det flere bygg som ikke tilfredsstiller behovet. Blant annet er Realskolebygget på Risen vurdert. Det holder ikke mål.

Et annet viktig moment som spiller inn i valget av lokaler er økonomien. Rauma frivillighetssentral har ikke rom for husleigeutgifter. Dermed gjenstår kun de kommunale byggene. Lokalene må også være disponible fra 1. april i år. Da skal sentralen være oppe og gå.Velkommen

Et bygg som peker seg klart ut er Vangstun, det tidligere aldersheimsbygget på Åndalsnes.

"De oppfyller alle krav. Og til overmål ønsker de sentralen hjertelig velkommen", heter det i saksintimasjonen

Organiseringen av en frivillighetssentral, er et viktig tema. Ut fra opplysninger innhentet fra andre sentraler i fylket, har man kommet fram til at å knytte sentralen til en kommunal etat eller tjenesteområde, er lite ønskelig. I forslaget til organisering blir det derfor foreslått at Rauma frivillighetssentral administrativt skal plasseres i rådmannens stab/støtte. Kommunestyret er forslått som årsmøte.Samarbveid

Kommunen har vurdert kommunestyrets vedtak om en samorganisering med Troll-Tinn AS. De påpeker at mens frivillighetssentralen vil utføre sine tjenester helt gratis, skal Troll-Tinn tjene penger på sine. En samorganisering vil derfor ikke tilføre frivilligheten en krone – heller ikke flere ansatte.

De poengterer samtidig at skulle det bli aktuelt å samorganisere de to, så må man også samlokalisere.

I innstillinga overfor formannskapet foreslås det derfor å ha et tett samarbeid med Troll-Tinn AS, men ikke en samorganisering.

Trass i eventuell tilgang av frivillighet må det likevel penger til for å drifte sentralen. De tre første driftsåra vil de få 290.000 kroner årlig i statlige midler. I tillegg vil kommunen bidra med 200.000 kroner i året. Lønn til daglig leder vil være en vesentlig utgiftspost. Men på budsjettet er det gitt økonomisk rom for kontordrift, til informasjon og profilering, til annonser og kaffe til besøkende.

"Et liv i forsakelse og tro", er det daglig leder tror på at framtida vil by på.oystein.talberg[AT]andalsnes-avis.no

71 22 77 26, mobil: