Rauma Frivillighetssentral

Best fungerende i landet

Store ambisjoner. Arbeidet med etablering av Rauma frivillighetssentral er godt i gang. Og ambisjonene er det ingen ting å si på. "Best fungerende i landet", er målet det jobbes mot.
Nyheter

Kommende tirsdag skal formannskapet vedta vedtekter. De skal velge styre. De skal finne fram til lokalisering for den vedtatte etableringa.

Rauma frivillighetssentral har ansatt daglig leder. Per Arne Skomsø er i full gang med det forberedende arbeidet. Og som sagt; ambisjonene er det ingen ting i vegen med. Med utgangspunkt i frivilligheten – den bredde og status de har – er man ikke i tvil. Det er realistisk, for ikke si, nærmest sannsynlig at sentralen vil bli landets best fungerende, heter det i saksintimasjonen til politikerne.Satt i system

Dette er en sentral der frivillighet blir satt i system – et sted der mennesker møter mennesker – der frivillige møter andre frivillige. Her skal frivillighet koordineres. Her skal det etableres et kompetansesenter for frivllig arbeid.

Gratisarbeid er et viktig element i dette senteret. Her skal alle som vil, gis mulighet til dugnadsarbeid. Alle i kommunen skal gis et tilbud – både til å gi og ta imot.

Det sentralen ikke skal er å utføre det offentliges arbeid. Den skal heller ikke konkurrere med frivillig arbeid som allerede er i gang. Den skal heller ikke ta arbeid fra næringsdrivende.

En rekke eksempler på hvilke oppgaver sentralen skal ta på seg er allerede skissert. Enkle vaktmesteroppgaver er ett punkt – bidra til besøk på kafé eller være turkamerat et annet.

Arbeidet med en frivilligplan for Rauma er kommet i gang. Planen skal være klar for endelig vedtak i kommunestyret i juni i år.