TAF ved RVS

Kan bli kronjuvelen i RVS

Forventninger. Glede ved RVS da de ble gjort kjent med vedtaket i utdanningsutvalget i fylket. Nå ser de med forventninger fram til å etablere et tilbud som kan bli selve kronjuvelen i RVS.
Søkte på TAF i fjor
Sivert Aure var en av for få som søkte på linja for TAF i fjor. Han var skuffet da tilbudet måtte stilles på vent. I år vil nok trolig alle elevene i Rauma kjenne til tilbudet. – Jeg hadde skikkelig tro på tilbudet. Derfor må jeg innrømme at jeg ble litt skuffet da tilbudet i fjor fikk for få søkere til å bli noe av, sier Sivert som nå går på linja for studiespesialisering eller allmennfag som var den tidligere benevnelsen. Han har uansett ingen problemer med å anbefale TAF-tilbudet overfor nye elever ved skolen. – Her får du egentlig to tilbud i ett – både spesiell studiekompetanse og fagbrev, sier han. Han påpeker at ungdomsskoleelever i stor grad er veldig usikre på hvilken retning de skal velge når det gjelder utdannelse. Velger de TAF kan de få både en praktisk og en teoretisk utdannelse. På toppen vil de få lønn for å ta utdannelsen. Han er fortsatt ikke i tvil hva han ville ha valgt om han i dag hadde gått ut av ungdomsskolen. Og selv om det ennå ikke er for seint å starte en eventuell utdannelse innen TAF, vil han ikke bruke dette ekstra året som det eventuelt måtte innebære. 30. november arrangerer RVS Åpen Dag. Da kan interesserte få enda mer informasjon om TAF-tilbudet.
Nyheter

– Et unikt tilbud. TAF-tilbudet i transport og logistikk, er nemlig Norges eneste i sitt slag. Klart vi stiller store forventninger til tilbudet vi allerede er i full gang med lanseringen av, sier rådgiver Yvonne Wold ved RVS.

Tilbud i tekniske og allmenne fag, som TAF står for, innebærer et fireårig løp. De to første åra får elevene den teoretiske delen av utdanninga ved RVS, og den praktiske delen ute i skolens samarbeidsbedrifter. De to siste åra er de ansatt i bedrifter som lærlinger. Det som kan gjøre tilbudet ekstra attraktivt er at elevene får lønn i hele utdanningsperioden.

– De får 30 prosent av en fagarbeiders lønn allerede fra første år, og lønna stiger til 50 prosent det siste året, opplyser Wold.Har hatt besøk

Nylig hadde skolen besøk av 10.-klassinger fra kommunens ungdomsskoler. De fikk gjennom teori og praksis et lite innblikk i hva tilbudet går ut på.

– Interessen er stor, er konklusjonen fra RVS-rådgiveren.

I og med at tilbudet er unikt, forventer RVS at de kan få elever fra andre kommuner. Derfor er de allerede i gang med å informere om sitt TAF-tilbud – blant annet gjennom besøk ved ungdomsskoler i og utenfor Rauma.

– Vi vil besøke 18 skoler. I tillegg vil presentasjonsvideoen og informasjonsbrosjyrer fra RVS sendes til ungdomsskoler landet rundt, forklarer Wold.– Hva er viktigste grunn til at dere kjører så hardt på nettopp dette tilbudet?

– Vi bor i en av de store transport- og logistikkommunene i landet. Kunnskap i logistikk er viktig for næringslivet i kommunen. Enhver bedrift med litt størrelse trenger logistikkompetanse, slår Yvonne Wold fast.Uante muligheter

Mange bedrifter i kommunen er nemlig avhengig av mennesker med god kunnskap i det å flytte enheter fra et sted til et annet – det å kunne lære seg planlegging, god struktur og rasjonell drift – elementer som i sum skal gi økonomisk gevinst.

Wold mener det er viktig å poengtere at denne utdannelsen gir et hav av muligheter. Ikke bare gir den lønn under utdanning, fagbrev og god kunnskap til både logistikk eller transportvirksomhet etter at de fire åra er omme. Det gir også muligheter for videreutdanning. Elevene får, i tillegg til fagbrevet, både generell og spesiell studiekompetanse, og kan studere hva som helst i høgskole- og universitetssystemet.

– Selv om de velger TAF for logistikk og transport, kan de ta veterinær- eller ingeniørstudier på høgskolenivå etterpå. Et fagbrev i bunnen gjør dem ekstra attraktive i yrkeslivet, sier Wold.

– Et tilbud som definitivt egner seg for både jenter og gutter. Jenter er minst like interesserte og flinke i arbeid som krever planlegging, nøyaktighet og sosiale ferdigheter som guttene, slår Wold fast.

Uansett om elevene velger å ta fagbrev i logistikk- eller transportfaget er mulighetene for arbeid over hele verden store. Sjåførmangelen er prekær.

Elever som velger transportfaget får 19 kjøretimer for å kunne ta førerkort klasse B innbakt i utdanningen.

– Transportelevene vil også få truckfører- og ADR-bevis i løpet av skoleperioden, poengterer Yvonne Wold.Mange fordeler

– I sum vil denne linja åpne alle muligheter for elevene, for skolen og ikke minst logistikkommunen Rauma. Dette er et tilbud som kan bli selve kronjuvelen i arbeidet med å utvikle RVS til en enda bedre og mer attraktiv skole, sier Yvonne Wold.

Hun påpeker at tilbudet har kommet i stand etter et nært samarbeid mellom RVS, Nordveggen og Rauma Opplæringskontor med henholdsvis Arnt Øyvind Siem og Anders Meland i spissen. RVS har dessuten et samarbeid gående med Høgskolen i Molde. Blant annet sikrer dette samarbeidet besøk av forelesere og deres ressurspersoner innenfor logistikkfaget.– Hva skjer nå?

– Vi skal gjøre tilbudet kjent. Skolen har tilgjengelig areal til å kunne starte opp. Kompetansen finnes. Det samme gjør lærebøker i faget. Så håper vi at elevene i ungdomsskolen fatter interesse for tilbudet – noe jeg er sikker på de gjør, sier Yvonne Wold.