Ansatt som frivillig-sjef

Rauma frivilligsentral. Mandag sluttet Per Arne Skomsø (63) som pensjonist.
Nyheter

Eller sagt på en annen måte: Mandag tiltrådte Skomsø stillinga som daglig leder for Rauma frivilligsentral.

Han er formelt ansatt i kommunen, men staten yter 60 prosent av utgiftene. Ifølge Skomsø starter han på null:

– Det er få ting som er klart pr. i dag. Alt dette skal nå greies ut. Hvem vi skal samarbeide med, hva vi skal drive med, hvordan sentralen skal driftes, og så videre.

Mangler lokale

Skomsø regner med at det vil bli vår før alt er på plass. Det hele skal nemlig også forankres politisk, og det skal velges et styre. En prosess som erfaringsmessig tar flere måneder.

Det skal også lages et detaljert reglement for virksomheten og et egnet lokale må finnes. Foreløpig holder Skomsø til på et lite kontor på rådhuset.

– Lokalene må ligge sentralt og der bør være et kontor, og et rom som kan fungere som møteplass.

Involvere innflyttere

Frivillig-sjefen ønsker ikke å låse seg til verken grupper eller bransjer, men ønsker at frivilligsentralen i utgangspunktet skal være for alle.

– Det er viktig at vi ikke konkurrerer med organisasjoner som allerede eksisterer. Det er også viktig at vi ikke erstatter kommunale, lovpålagte tjenester.

– Det jeg har stor tro på er å involvere innflyttere i en organisasjon. Det er gjerne gjennom frivillig arbeid at nordmenn skaper et nettverk og skaffer seg venner. Jeg tror til og med det kan påvirke bosettingsmønsteret, sier Skomsø

Søker folk og ledere

– Det kan høres ut som oppgaven blir å koordinere de frivillige som allerede finnes?

– Ja, det blir nok en stor del.

Rauma frivilligsentral er den 20. i Møre og Romsdal. Allerede neste uke skal Skomsø delta på et møte i regi av fylket. Både denne arenaen og et nettverk for frivilligsentraler i fylket vil bidra til viktig erfaringsutveksling. Ifølge Skomsø er det allerede klart at å få tak i ledere for frivillig arbeid er en utfordring.

Allerede denne uka sender Skomsø ut brev til organisasjoner, for å begynne kartlegging av behov og ønsker.

– Jeg ønsker meg at folk tar kontakt, sier han.