– Ingenting er umulig

Gondolbane. Vi må tørre å tenke noen store tanker for å få ting til på sikt, sier Yvonne Wold i arbeidsgruppa for sentrumsutvikling.
Arbeidsgruppa
Arbeidsgruppa for sentrumsutvikling av Åndalsnes har bestått av: Yvonne Wold, SV (leder) Arne Hop (KrF) Oddbjørn Wærås (AP) Marco Böhm (Rauma kommune) Kristin Jensen (Næringslaget) Hilde Gråberg Bakke (reiselivssjef) Terje Vikås (Kvartal1) Svein Kristiseter (Kvartal 2) Svein Kroken (Raumasenter) Lars Kavli (sentrumsforeninga) Vararepresentanter: Karsten Aak, Arnt Øyvind Siem, Ole Johnny Amundsen og Lars Rikard Morstøl. Planutvalget er styringsgruppe for arbeidsgruppa som begynte sitt arbeid for om lag ett år siden. Gruppa har avholdt elleve åpne møter i løpet av arbeidsperioden.
Nyheter

Yvonne Wold er leder for arbeidsgruppa for sentrumsutvikling som etter snart ett års arbeid har sin prosjektrapport klar. Hun har en klar oppfordring til både kommune, politikere, handelsstanden, næringslivet og private gårdeiere om å bruke rapporten.

– Forhåpentligvis blir ikke dette et skrivebordsdokument, men en rapport som kan være til inspirasjon. Også til privatpersoner, både med og uten kapital. Har en mange nok samarbeidspartnere er ingenting umulig, sier hun.Tar fram gamle ideer

Ifølge Wold er de fleste ideer som er kommet fram i arbeidet tatt med.

– Vårt forslag om å utnytte jernbaneskjæringa til næringsutvikling, er en eldgammel idé som med denne planen er kommet fram i lyset igjen. Det samme gjelder forslaget om gondolbane fra sentrum til Nesaksla, sier Wold.Skøytebane og rorbu

Andre forslag arbeidsgruppa har for næringsutvikling er blant annet skøytebane eller andre vinteraktiviteter i sentrum, rorbuer, og økt bruk av informasjonstavler og ledelinjer.

– Bruker man de rette tiltakene kan en lede folk dit de vil, sier Wold.

I rapporten foreslås det en "stempelordning", der turister kan ledes rundt i sentrum via stemplingspunkter.

– Ledelinjer kan også brukes med tanke på bedre samhandling mellom sentrum og kulturhuset. Det er uheldig med rivaliserende arrangement i gågata og i kulturhuset på samme tid. Men noe må lede folk dit det skjer, fortsetter hun.Korttidsparkering

Wold sier at gruppa er tydelige på at det bør arbeides videre med det gode arbeidet som er gjort med gågata og Vøra.

– Vandrebrygge, stupetårn og båtliv i sentrum vil være med på økt trivsel i sentrum. Grønne lunger viktig, og å knytte sentrum til Kammen bør være et mål, sier hun.

I rapporten vises det også til en anmodning til gårdeiere om å bruke "fargepalett", bevisst materialbruk og belysning.

– Vi tror også at å erstatte langtidsparkeringen i sentrum, med maks tre timer vil gjøre sentrum mer tilgjengelig, fortsetter lederen av arbeidsgruppa.500 nye boenheter

Hun poengterer at gruppas arbeid allerede gir resultater.

– Arkitektkonkurransen som nå er i gang er et direkte resultat av vårt arbeid. Det er også allerede vedtatt ei ordning som gjør at folk som ønsker å bygge i sentrum, kan kjøpe seg fri fra kravet om parkeringsplasser. Slik kan det lettere bli nyetableringer her, og midlene som kommer inn gjennom ordningen kan brukes til andre framtidige parkeringsløsninger. Vi mener også at ei målsetting om 500 nye boenheter bør være realiserbart, avslutter Wold.Les hele rapporten.