– Endelig frivillighetssentral

Fant penger. Formannskapet foreslår for kommunestyret å sette av 200.000 kroner årlig til frivillighetssentral. Det gjør Berta Brevik glad.
Frivillighetssentral:
En frivillighetssentral/nærmiljøsentral er en lokalt forankret møteplass, åpen for alle som har lyst til å delta i frivillig virksomhet. Frivilligsentralens mål er å samordne den frivillige innsatsen som privatpersoner og organisasjoner i kommunen utfører, og dermed styrke og fremme det frivillige arbeidet. Sentralen utvikles av menneskene som er tilknyttet sentralen. Sentralen skal også være et kraftsenter og kontaktpunkt for mennesker, foreninger/lag og det offentlige i lokalmiljøet. I motsetning til de tradisjonelle humanitære frivillige organisasjonene opererer frivillighetssentralene ikke med medlemskap, men har inntekter fra stat og kommune. Frivillighetssentraler kan ha forskjellige eierformer. Sentralen kan eies av en eller flere juridiske personer. Dersom flere juridiske personer oppretter en sentral kan det stiftes som forening, et andelslag eller en stiftelse. I dag er frivillighetssentralene ordnet i fem eierformer; foreningssentraler, menighetssentraler, andelslag, stiftelser og kommunale sentraler. Det er over 300 frivillighetssentraler i Norge. Kilde: wikipedia.org og regjeringen.no
Nyheter

– Det er mange som har ønsket seg dette i en årrekke, sier formannskapets leder, Torbjørn Rødstøl. I rådmannens forslag til neste års økonomiske disposisjoner lå frivillighetssentral ikke inne i budsjettet. Etter formannskapets behandling av forslaget ble det endring på den saka. I stedet for å legge ned Innfjorden skole ble andre kutt forslått (Åndalsnes Avis 28. november). Og omdisponeringene som politikerne foretok ga altså rom for frivillighetssentral. – Sentralt plassert – Jeg mener det ble sagt allerede i fjor at man skulle prøve å få dette til neste år, sier Berta Brevik. Hun er svært glad for at det nå er så godt som sikkert at sentralen blir en realitet. – Rauma er ikke akkurat først ute? – Det er så, men jeg ønsker ikke å komme med noe kritikk nå. Det viktigste er at det blir. – Hvor bør en slik sentral ligge? – Jeg arbeidet jo for å opprette frivillighetssentral ved det tidligere eldresenteret i Isfjorden. Der var alt lagt til rette og jeg tenkte at man i hvert fall kunne legge sentralen der inntil videre. – Men det er helt klart at sentralen bør være sentralt plassert. Det vil si på Åndalsnes, aller helst i nærheten av buss, slik at den blir lett tilgjengelig for eldre. Brevik har besøkt noen frivillighetssentraler og forteller om flere forskjellige driftsformer. – Det som er viktig er at vi får rett person til å styre dette, mener hun. En budsjettpost – Fra formannskapets side er dette bare en budsjettsak, sier Torbjørn Rødstøl, som derfor ikke kan si verken når eller hvor når det gjelder etableringen av sentralen. Rødstøl er imidlertid ikke i tvil om at den blir realisert. – Det er mange krefter som ønsker dette, så det er nok ingen fare for at budsjettposten blir stående urørt. Men det skal nok noen statlige midler på plass også.