Lønningene stuper

Nyheter

Bonuskutt og færre konsulenttimer er blant årsakene til at lederlønningene i oljesektor i snitt har sunket med hele 6,7 prosent på ett år.

Før nedgangen i norsk olje- og gassproduksjon satte inn sommeren 2014 lå en gjennomsnittlig mellomlederlønn på 840 500 kroner før skatt. Etter prisfallet ordrenedgang har snittlønnen sunket til 784 000 kroner. Dette avdekkes i Norsk Ledelsesbarometer 2015, en undersøkelse gjennomført av Arbeidsforskningsinstituttet (AFI) for Lederne. 

– Det er naturlig at dårligere tider påvirker lønnsnivået i en bransje. Likevel er det overraskende at prisfallet i fjor skulle slå så raskt og merkbart ut på lønnsslippen til mellomledere i olje-, gass- og rederinæringene, sier Jan Olav Brekke, forbundsleder i Lederne. 

Flere arbeidsledige konsulenter 

AFI-forsker Eivind Falkum, en av forfatterne bak årets ledelsesbarometer, tror lønnsnedgangen blant annet skyldes at mange stillinger har blitt borte i konsulentbransjen og blant utbyggervirksomhetene. Her er lønningene jevnt over høyere enn i driftsselskapene. 

– I tillegg er det rimelig å anta at lavere aktivitet og kostnadskutt har ført til avkortede bonuser og mindre overtidsbetaling. Nedgangen ga nok også svake kort i vårens lønnsforhandlinger, men nøyaktig hvordan dette slår ut vil vi først se neste år, sier Falkum. 

Ifølge beregninger fra Statistisk sentralbyrå vil investeringene til olje- og gassvirksomheter i Norge falle med 15,5 prosent i løpet av 2015. Nedgangen flater ut i 2016. 

– Myte om millionlønn 

Jan Olav Brekke i Lederne mener forestillingen om millionlønninger i oljebransjen er en ren myte, i alle fall når det gjelder den jevne oljearbeider. – Det er imidlertid store lønnsforskjeller i denne sektoren. Lønnsfesten har i stor grad vært forbeholdt toppledelsen, mens trinnene under har hatt en lønnsutvikling noenlunde i takt med det man finner i andre bransjer, sier Brekke. 

Til tross for at lederlønningene i de fleste andre sektorer står stille eller går forsiktig opp, troner olje- gass- og rederisektor fremdeles på toppen av bransjestatistikken i Norsk Ledelsesbarometer 2015. På plassen bak følger ledere i IKT- og mediebransjen, som i snitt tjente 774 478 kroner i fjor. Nederst på listen kommer barnehageledere og ledere i vekst- og attføringsbedrifter med bruttoårslønn på henholdsvis 557 415 kroner og 464 148 kroner. 


Her tjener ledere mest og minst: 

1. Olje, gass og rederi: kr 784 217 

2. IKT og media: kr 774 478 

3. Organisasjoner: kr 670354 

4. Luftfart: kr 637 569 

5. Bygg, anlegg og bergverk: kr 617 158 

6. Energi og elektro: kr 605 064 

7. Fiske og havbruk: kr 611 352 

8. Mekanisk og prosessindustri: kr 579 600 

9. Offentlig virksomhet: 576 256 

10. Bryggeri og næringsmiddel: kr 575 367 

11. Handel, service og næring: kr 564 643 

12. Barnehage: kr 557 415 

13. Vekst og attføring: kr 464 148